Gemeente in actie tegen huisjesmelkers

De gemeente Stichtse Vecht neemt geen halve maatregelen in de stijd tegen huisjesmelkers in Maarssenbroek. Aanschrijvingen, bezoeken door politie en handhavers, handhavingsprocedures en oplegging van dwangsommen wordt toegepast in de stijd tegen illegale verhuur.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Wij hebben inmiddels een lijst met 49 panden in de gemeente, waar (mogelijk) illegale verhuur plaatsvindt. De betrokken eigenaren van deze panden kunnen dus rekenen op aanschrijvingen en bezoek van handhavers en politie. 14 panden zijn inmiddels grondig beoordeeld en ook bezocht en de eigenaren van de overige 35 panden hebben een brief ontvangen dat zij bij ons op de lijst staan en nader onderzoek plaatsvindt. Er is extra capaciteit ingehuurd om deze overige panden ook onder de loep te nemen. Inspecties richten zich niet alleen op illegale verhuur maar zijn ook uitgebreid naar (brand)veiligheid.'

Voor 10 panden loopt inmiddels een handhavingsprocedure, waarbij in 1 geval een last onder dwangsom is opgelegd. Daarnaast werkt de gemeente ook aan de inzet van een breder juridisch instrumentarium om de verhuur aan te pakken. Gemeente Stichtse Vecht: 'Hiertoe werken we onder meer samen met andere gemeenten met vergelijkbare problematiek.'

Gemeente Stichtse Vecht: 'Wij begrijpen het ongeduld van de bewoners, zoals verwoord in hun brief aan college en raad. Veel werk achter de schermen is voor bewoners niet zichtbaar en de juridische procedures zijn helaas ingewikkeld en tijdrovend. Daarom ook de extra capaciteit die we voor de aanpak van dit probleem inzetten en de instelling van een gemeentelijke taskforce samen met andere partners, zoals politie. Daarmee zijn in de taskforce alle benodigde disciplines vertegenwoordigd.'

De gemeente richt op dit moment voor inwoners een centraal meldpunt in om meldingen over illegale verhuur en ervaren overlast snel en eenvoudig naar de taskforce te kunnen geleiden. Nieuwe meldingen over illegale verhuur worden binnen 72 uur opgepakt. Gemeente Stichtse Vecht: ' Bewoners of een bewonersvertegenwoordiging willen we nadrukkelijk ook bij deze taskforce betrekken. Ook gaan we in onze communicatie meer inzetten op de weerbaarheid van wijken en buurten als het gaat om het tijdig signaleren van illegale verhuur, het melden van overlast en het eventueel samen met de gemeente zetten van juridische vervolgstappen. Hiertoe zullen we later dit jaar ook één of meerdere informatiebijeenkomsten en/of webinars organiseren.'

Woensdag 14 juli heeft de gemeente een tweede overleg gevoerd met een groep betrokken bewoners, waarbij hun brief aan de orde is geweest. Stichtse Vecht: 'Wij hebben de voortgang besproken en de uitnodiging gedaan om vertegenwoordigers uit de groep deel te laten nemen aan de taskforce. Het is onze bedoeling hiermee nog meer gebruik te maken van de kennis en ervaringen van de bewoners en eventueel juridische acties af te stemmen. Afgesproken is om na de zomer weer met elkaar te overleggen.'