Gemeente in overleg met provincie over alternatieve ontsluiting Haagstede

De gemeente Stichtse Vecht is in overleg met de provincie over de alternatieve ontsluiting Haagstede. Inwoners van Maarssenbroek hebben de wens om een ontsluiting vanaf de Floraweg in stand te houden. De huidige ontsluiting vanaf de Floraweg naar de Zuilense Ring wordt op termijn gesloten. Deze ruimte zal worden toegevoegd aan het nieuwbouwplan Haagstede. (Archiefillustratie Haagstede)

In juli 2017 is het bestemmingsplan Haagstede door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Eén van de items in het plan Haagstede is een nieuwe verbindingsweg tussen de Floraweg en de Amsterdamseslag. Deze verbindingsweg vervangt een deel van de Maarssenbroekseslag waar in het bestemmingsplan woningbouw is gepland. Gemeente Stichtse Vecht: 'De provincie Utrecht heeft vragen gesteld over de impact die de nieuwe verbindingsweg heeft op de doorstroming en de verkeersveiligheid van de Amsterdamseslag en de Zuilense Ring. Om deze vraag te beantwoorden is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd in opdracht van gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht. De definitieve rapportage van deze audit is eind mei 2021 naar de provincie verstuurd.'

Medio juli 2021 is ambtelijk overleg gevoerd met de provincie over de rapportage waarop een ambtelijke reactie is gegeven door de provincie. Gemeente Stichtse Vecht: 'Op basis hiervan starten we met een volgende fase. Deze volgende fase is overleg met de provincie Utrecht om te komen tot de realisatie van een alternatieve oprit tussen de Floraweg en de Amsterdamseslag.'

Naar verwachting zal In de tweede helft van 2021 duidelijk worden of de alternatieve oprit haalbaar is. Meer nieuws