Gemeente kan verder met ‘houtskoolschets’ Zogwetering

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is in de raadsvergadering van 2 november akkoord gegaan met de structuurvisie Zogwetering in Maarssen-Dorp.

De nieuwe toekomstige woonwijk zal bestaan uit 100 tot 130 woningen. Er komt sociale huur, middenhuur en ook vrije sectorwoningen. De nieuwe toekomstige woonwijk komt op de plek van de voormalige waterzuivering en het huidige afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp.

De aangenomen structuurvisie is nog maar een ‘houtskoolschets’. Nu dat de raad akkoord gaat met de visie, kan het college van B&W verder aan de slag met de uitwerking van de ideeën. Deze worden in de loop van de tijd ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van Stichtse Vecht. Onderdeel van de uitwerking van de ideeën is de participatie met betrokkenen zoals inwoners en organisaties.