Gemeente kijkt naar alternatieve locaties ouderenactiviteiten en gaat in gesprek met welzijnorganisatie

De motie van de SP ‘Laat onze ouderen niet vallen’ en mede ingediend door de Partij voor de Vrijheid, Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de PvdA heeft het niet gered in de raad van Stichtse Vecht. De stevige coalitie van Lokaal Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen schaart zich achter wethouder van Vliet (Streekbelangen) die gesprekken gaat voeren met vrijwilligers, locaties en Welzijn Stichtse Vecht. Ze kijkt daarbij naar alternatieve locaties waar ouderenactiviteiten in de toekomst georganiseerd kunnen worden.

Volgens de wethouders stoppen de activiteiten niet voor de zomer maar aan het einde van het jaar, zodat noodzaak van direct ingrijpen ontbreekt. Begin september zal het college van B&W de raad voorzien van een memo die op 6 september in de commissie Sociaal Domein besproken zal worden. In die commissie krijgt dit onderwerp een politiek vervolg.

In een reactie laat de initiatiefnemer van de motie weten uiterst teleurgesteld te zijn. SP Stichtse Vecht: ‘Liefde maakt blind, maar de SP vreest dat de liefde tussen de coalitiepartijen ze  stekeblind maakt voor de ouderen.  De SP is bezorgd over de kadaverdiscipline binnen de coalitiepartijen die meer met zichzelf en de financiën bezig lijken te zijn en blijkbaar vergeten dat het om mensen gaat. En in dit geval gaat het om oudere mensen die al niet zoveel hebben.’ Volgens wethouder van Vliet gaat zij in gesprek met Welzijn Stichtse Vecht en komt in september terug bij de politiek met haar conclusies, aanbevelingen en waarschijnlijk oplossingen om dit probleem binnen het budget van de welzijnsorganisatie op te lossen.