Gemeente komt met opvolger stimuleringsfonds duurzaamheid

De gemeente legt deze week op de politieke tafel de nieuwe Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid 2023 - 2026. Het is de opvolger van de voorgaande regeling. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 400.000,- gedurende de looptijd van de regeling.

De subsidieregeling is ervoor bedoeld om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Het betreft projecten die erop gericht zijn maatregelen uit te voeren die aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot door reductie van energieverbruik of de opwekking/opslag van duurzame energie. Hiermee wordt bijgedragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Ten opzichte van de voorgaande regeling is het maximale bedrag per aanvraag verlaagd van € 25.000,- naar € 20.000,-, zodat meer partijen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.

Voorgaande regeling

De stimuleringsregeling 2020 - 2022 had een looptijd van drie jaar. Hiervoor was in totaal 3 ton beschikbaar. In totaal is er voor € 187.634 aan aanvragen toegekend. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Dit betekent dat er een onderbesteding van € 112.366,- is geweest. Dit heeft mede te maken met de aanlooptijd; het heeft tijd nodig voordat mensen bekend zijn met een nieuwe regeling.’ Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: ‘Het gaat bijvoorbeeld om projecten rondom zonnedaken, hybride warmtepompen en een warmteplan voor de wijk Zogwetering en de verduurzamen van een sportvereniging.’

Grotere projecten

De subsidieregeling is bedoeld voor grotere projecten: ‘Voor het nemen van besparende en duurzame maatregelen in bestaande woningen of bedrijfspanden bestaat de landelijke regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Vanuit deze regeling kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor het isoleren van de woning of het plaatsen van isolerend glas. Op dit moment biedt de regeling geen maatwerk voor monumenten’, aldus de gemeente Stichtse Vecht in een toelichting bij de plannen.

Het plan wordt dinsdag 9 juni besproken tijdens de commissie Fysiek Domein.