Gemeente laat verblijf statushouders in hotels over aan COA

Met een woning- en vluchtelingencrisis tegelijkertijd piept en kraakt het systeem aan alle kanten. In nood worden statushouders opgevangen in hotels. De organisatie daarvan laat de gemeente volledig  over aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), in tussentijd heeft gemeente een achterstand op de huisvesting van statushouders.

Achterstand taakstelling

Gemeente Stichtse Vecht over de achterstand: ‘Onze gemeente heeft nog een achterstand van 38 statushouders en moet in de tweede helft van 2022 opnieuw 50 statushouders huisvesten. In de maand juni zullen er nog 22 statushouders gehuisvest worden, waarmee de achterstand wordt teruggebracht naar 16 statushouders.’ De reden dat de huisvesting van statushouders in de eerste helft van dit jaar redelijk vlot verloopt, ligt in het feit dat er veel grotere gezinnen gehuisvest konden worden terwijl er vorig jaar vooral veel alleenstaanden gehuisvest moesten worden. 

Opvang statushouders in hotels

Eerder heeft de overheid besloten statushouders op te gaan vangen in hotels. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Vooruitlopend op de definitieve huisvesting in gemeenten zal maximaal 20 vergunninghouders per gemeente ondergebracht worden in hotels en andere accommodaties in de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting.’

In totaal, met de nieuwe taakstelling erbij, zijn er nog 66 te huisvesten statushouders in de tweede helft van dit jaar. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Er zijn nu 20 statushouders geselecteerd voor onze gemeente om versneld te huisvesten.’ Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft de gemeente een drietal opties gegeven. De gemeente heeft gekozen voor de meest makkelijke variant waarbij de volledige organisatie bij het COA ligt waarbij de in onze gemeente gehuisveste statushouders in hotels niet meetellen in de taakstelling: ‘De optie om statushouders bij een groot hotel in onze gemeente onder te brengen is onderzocht en bleek niet haalbaar. Aangezien de gemeente zelf niet in staat is om de geselecteerde groep in een hotel onder te brengen, wordt dit nu aan het COA overgelaten. Als locatie en aankomstdatum bekend zijn, zal de gemeente in overleg met het COA inwoners in het algemeen en omwonenden in het bijzonder informeren.’

* Statushouders : Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.


Meer nieuws