Gemeente lanceert 'Regenboogactieplan’ 2023-2024

Sinds januari 2022 is de gemeente Stichtse Vecht een Regenbooggemeente. Als onderdeel daarvan heeft zij een ‘regenboogactieplan’ opgesteld. 

Gemeente Stichtse Vecht: ‘In het actieplan zijn vier hoofdthema’s vastgelegd: Zichtbaarheid, Bewustwording, Veiligheid en Gemeentelijke Organisatie. Ook staan de doelen, activiteiten en ontwikkelpunten in het plan.’ Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: ‘Het Regenboogactieplan is opgesteld met de input van een aantal inwoners die persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp en hebben gereageerd op onze oproep om mee te denken. Ook zijn verschillende gemeentelijke afdelingen bij de planvorming betrokken. Verder is voor inspiratie gekeken naar andere gemeenten, politie, onderwijs en organisaties met expertise over het onderwerp, zoals Movisie.’

Het actieplan kan worden gezien als een eerste opzet die de gemeente aanvult en aanscherpt op basis van ervaringen in de komende twee jaar. Gemeente Stichtse Vecht: 'Samen met de betrokken inwoners en onze partners concretiseren we het actieplan steeds verder. Juist die ontwikkeling met onze partners en de doelgroep is van belang bij dit onderwerp. Eind 2024 evalueren we de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten in 2023-2024.’

Het gehele plan is te lezen op de gemeentelijke website.