Gemeente neemt definitief afscheid van Sportfondsen

De gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van meerdere zwembaden en binnensportaccommodaties. De exploitatie ervan vindt verschillend plaats. Dat gaat de gemeente in de toekomst anders organiseren. Door middel van een ‘joint venture’ wordt voor een nieuwe structuur gekozen. Twee partijen waren in de race hiervoor. Het college van B&W heeft gekozen voor partner SRO en neemt daarmee definitief afscheid van Sportfondsen. (Archieffoto ter illustratie)

Aflopende overeenkomst

Gemeente Stichtse Vecht in een eerder statement: ‘De overeenkomst met Sportfondsen loopt tot en met 31 december 2023 en kan om juridische redenen niet worden verlengd. Dit betekent dat een nieuwe exploitant moet worden gevonden voor de accommodaties die nu door Sportfondsen worden geëxploiteerd.’ Het gaat dan concreet om zwembad Safari en een aantal binnensportaccommodaties.

Joint venture

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Er zijn meerdere partijen waarmee de gemeente een joint venture kan oprichten. De nadere uitwerking van een joint venture kan echter alleen samen met één van die partijen plaatsvinden. Dat betekent dat een keuze tussen de potentiële samenwerkingspartners moet worden gemaakt. Daartoe is een marktverkenning uitgevoerd, waarvoor drie partijen zijn uitgenodigd. Twee van hen hebben die uitnodiging geaccepteerd: SRO en Sportfondsen. Zij hebben elk hun joint venture model toegelicht. Tevens zijn voor beide partijen referenties opgevraagd en is contact opgenomen met enkele gemeenten die ervaring hebben met een joint venture met SRO of Sportfondsen.’

Keuze voor SRO

Op basis van de overeenkomsten en verschillen tussen beide partijen heeft het college besloten om te kiezen voor SRO als partner voor de nadere uitwerking van de joint venture. De gemeente gaat met SRO nu de mogelijke toekomstige samenwerking verder uitwerken. Gemeente Stichtse Vecht: ‘De keuze voor een joint venture betekent de oprichting van een BV, waarvan de gemeente Stichtse Vecht 50% aandeelhouder is. Bij zo’n BV stelt de gemeentewet dat het college eerst een ontwerpbesluit neemt en dan de raad in de gelegenheid stelt om haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Daarna vindt definitieve besluitvorming hierover door het college plaats.’ 

SRO heeft zwembaden, sporthallen en gymlokalen in de gemeenten Amersfoort, Haarlem, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Bilthoven, Maartensdijk, Zeist en Huizen.

Communicatie

Sportfondsen, SRO en de medewerkers die nu voor of in de gemeentelijke accommodaties werken, zijn geïnformeerd over de keuze van het college voor SRO. Nadat de uitwerking en de besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden volgt verdere communicatie met de doelgroepen, alsmede met de gebruikers van de accommodaties die door de joint venture gaan worden geëxploiteerd.


Meer nieuws