Gemeente ondersteunt winkelkernen Maarssen, Breukelen en Loenen

Voor het jaar 2023 - 2024 ondersteunt de gemeente de drie winkelkernen - Maarssen-dorp, Breukelen en Loenen - in financiële zin. Dit naast de planvormingssubsidie van de provincie waar een deel al van is gebruikt. 

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Op 29 december 2020 heeft de gemeente Stichtse Vecht een planvormingssubsidie van €80.000,- ontvangen voor het pilotproject ‘Versterking vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen’. De gemeente verhoogde dit bedrag met €40.000,-.’

In de periode van 1 januari 2022 tot 1 oktober 2022 is centrummanager Frits Mulder aangesteld: ‘De centrummanager heeft de activiteiten zoals beschreven in de centrumagenda opgeleverd. Als gemeente verlenen wij onze medewerking aan de beschreven activiteiten en activeren wij de ondernemers om hier uitvoering aan te geven.;

De totale kosten voor de uitvoering van de centrumagenda 2023-2024 bedragen €70.545,-. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Van dit bedrag hebben de gemeente en de provincie in 2022 al €29.745,- voor hun rekening genomen, hetgeen betekent dat er nog een bedrag van €40.800,- overblijft voor de jaren 2023 en 2024. De gemeente stelt zelf een totaalbedrag van €26.000,- beschikbaar, waarvan €10.000,- bestemd is voor Maarssen- Dorp, €10.000,- voor Breukelen en €6.000,- voor Loenen aan de Vecht. De BIZ in Maarssen-Dorp en de winkeliersverenigingen in Breukelen en Loenen aan de Vecht nemen de overige €14.800,- voor hun rekening.’