Gemeente onderzoekt klimaatbestendigheid rioleringsstelsel

De gemeente gaat in 2022 een onderzoek uit laten voeren naar de klimaatbestendigheid van het rioleringsstelsel in Stichtse Vecht. Voor het rioleringsstelsel aan de Gageldijk trekt de gemeente dit onderzoek naar voren en wordt dit jaar nog gestart. De vraag is in hoeverre het stelsel toekomstbestendig is gezien de klimatologische ontwikkelingen. (Foto ter illustratie)

Voor het rioleringsstelsel aan de Gageldijk wordt dit onderzoek naar voren gehaald en wordt dit jaar nog gestart: ' De reden hiervoor is dat er vragen en klachten zijn over het functioneren van de riolering na de vervanging. Op deze manier kunnen we het onderzoek naar de klimaatbestendigheid en het onderzoek naar de oorzaken van de klachten combineren. We willen alle meldingen en klachten graag afhandelen. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat mogelijke oorzaken en oplossingen zijn,' aldus de gemeente Stichtse Vecht.

Gemeente Stichtse Vecht heeft met het onderzoek een doel: 'Met de uitkomsten van het onderzoek hopen wij duidelijkheid te kunnen verschaffen over de klimaatbestendigheid van het rioolsysteem en eventuele maatregelen die nog genomen moeten worden. We verwachten de resultaten van het totale onderzoek eind volgend jaar beschikbaar te hebben. De resultaten van het deelonderzoek Gageldijk verwachten we in de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar te kunnen presenteren, inclusief de eventuele consequenties die uit het onderzoek volgen.'