Gemeente onderzoekt mogelijkheden flexwoningen

De gemeente onderzoekt momenteel actief locaties voor huisvesting van woningzoekenden, waaronder ook statushouders. Denk daarbij aan leegstaand vastgoed of (tijdelijke) flexibele woonunits. Flexwoningen kunnen helpen om de woningnood het hoofd te bieden. (Stockfoto ter illustratie)

Het Rijk en de gemeenten hebben recent afspraken gemaakt met elkaar over de doorstroming van vluchtelingen en asielzoekers en de huisvesting van statushouders. De gemeente Stichtse Vecht zal binnen de mogelijkheden die er zijn ook een bijdrage leveren aan het nakomen van deze afspraken.

Er zijn verschillende groepen waar het over gaat: Oekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers. De huisvesting van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Gemeente Stichtse Vecht: 'Asielzoekers die erkend worden als vluchteling krijgen een verblijfsvergunning en zijn vanaf dat moment statushouder. Ze mogen dan wonen en werken in Nederland. Het COA koppelt statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden. Dit is een wettelijke taak die daarmee door elke gemeente moet worden uitgevoerd. Door de woningnood stagneert de doorstroming van statushouders. Het gevolg hiervan is dat zij het beperkte aantal plekken in asielzoekerscentra bezet houden.'

De Oekraïense ontheemden hebben juridisch een andere status in Nederland (en in de Europese Unie als geheel) dan andere vluchtelingen. Oekraïense vluchtelingen vragen geen asiel aan, hebben vrij reizen in Europa en mogen zelf een onderkomen zoeken. Lukt dat niet, dan kunnen ze zich melden bij de gemeente. Vanwege de andere verblijfsstatus van gevluchte Oekraïners is de opvang voor deze doelgroep bij de gemeente belegd en speelt het COA hier geen rol in.

Wat doet Stichtse Vecht?

Gemeente Stichtse Vecht: 'Samen met de woningcorporaties die actief zijn in Stichtse Vecht spant de gemeente zich in om de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders te behalen. Dat lijkt voor 2022 grotendeels te gaan lukken. De meeste statushouders worden direct bemiddeld naar een sociale huurwoning waar zij permanent in mogen blijven wonen. Daarnaast draagt de gemeente zorg voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Een deel van hen verblijft bij gastgezinnen in de particuliere opvang. Als dat niet langer kan, verzoeken zij om plaatsing in de gemeentelijke opvang. Inmiddels is een aantal gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden in gebruik genomen.'

De Veiligheidsregio Utrecht, waar Stichtse Vecht onderdeel van is, coördineert de crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. Tot nu toe is het de veiligheidsregio gelukt om met een aantal gemeenten de taakstelling van de veiligheidsregio’s in te vullen.

Flexwoningen

De gemeente onderzoekt momenteel actief locaties voor huisvesting van woningzoekenden, waaronder ook statushouders. Gemeente Stichtse Vecht: 'Denk daarbij aan leegstaand vastgoed of (tijdelijke) flexibele woonunits. Flexwoningen kunnen helpen om de woningnood het hoofd te bieden. Hier kunnen versneld zowel statushouders als andere woningzoekenden in de gemeente worden gehuisvest. Uiteraard wordt er ook gesproken met andere gemeenten in de regio om te kijken naar mogelijkheden om in samenwerking met elkaar een versnelling van huisvesting aan te bieden. Om de plannen te kunnen realiseren is er behoefte aan soepele procedures en extra middelen van het Rijk.'