RTV Stichtse Vecht

Gemeente onderzoekt om horeca ’t Kikkerfort in eigen beheer uit te voeren

De gemeente is al een tijd op zoek naar een oplossing voor het uitbaten van de horecafunctie in ’t Kikkerfort. Ondanks dat pachters in de rij stonden, leverde het niet het gewenste resultaat op: nul inschrijvingen voor het uitbaten van de horecafunctie. De gemeente onderzoek nu om de horecafunctie naar zich toe te trekken en het zelf te gaan uitbaten blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op door de SP gestelde vragen.

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op de door de SP gestelde vragen: ‘Met het oog op de ruime interesse van uitbaters is een aanbesteding gehouden. Dat heeft niet geleid tot inschrijvingen. We hebben geen gesprekken gevoerd met potentiële uitbaters tijdens het aanbestedingsproces. Dat is namelijk op basis van de aanbestedingsregels niet toegestaan.’ Wat de redenen zijn om niet over te gaan tot een inschrijving is onbekend.

Kritische website

De website aanbestedingsnieuws.nl is bijzonder kritisch op de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten en waarschuwde juist geïnteresseerden voor deze aanbesteding: ‘Vergezeld van een toelichting hoe dat nog iets te maken moet hebben met de door de ambtenarenkliek kien uitgedachte thema’s “ontmoeten” en “gezond bewegen”. En die ook helemaal geen problemen heeft met dat het belangrijkste: de klant, nu al zeker een half jaar naar alternatieven moet zoeken omdat de aanbesteding te lang duurt en de “loop” er zo uit raakt. Even terzijde: Wie maakt er nu een onderneming voor ongezond bewegen? De firma Beenbreek de Gipsgigant?’

Ze adviseren geïnteresseerden vooral niet in te schrijven: ‘Ons gratis adviesje aan armlastige horeca ondernemers is om hier primair niet aan mee te doen en secundair zelf actief met een door de ondernemer opgestelde pachtovereenkomst te komen, voor de duur van minimaal 20 jaar anders wordt dit nooit rendabel. Maar goed, je weet ooit nooit hoe een koe een haas vangt. Misschien met een emmer melk.’ In de aanbesteding werd gesproken van een pachtovereenkomst van 5 jaar met de mogelijkheid tot een verlenging voor een periode van vijf jaar waarbij de pachter rekening moet houden met een minimale huurprijs van € 40.000,00 euro per jaar.

Zelf uitbaten door gemeente

Vanwege de huidige situatie zet de gemeente in op andere keuzes: ‘De horeca in ‘t Kikkerfort heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie en die willen we overeind houden. Daarom zijn we op zoek naar een oplossing en onderzoeken we of we de horeca als gemeente zélf kunnen uitbaten. Daarvoor stellen we een bedrijfsplan op met daarin de verwachte kosten en opbrengsten. Exploitatie door de gemeente is nu de eerste optie. Lukt dat niet dan gaan we opnieuw aanbesteden want we willen de horeca in ‘t Kikkerfort behouden. Zo’n tweede aanbesteding moet dan onder andere voorwaarden want je mag volgens de wettelijke aanbestedingsregels niet 2 x dezelfde aanbesteding doen. Wat die nieuwe voorwaarden zullen zijn weten we nu nog niet precies. We richten ons nu vooral op de eerste optie.’