Gemeente past grindpaden gemeentelijke begraafplaatsen niet aan

Grindpaden op begraafplaatsen kunnen een grote drempel zijn voor mensen die minder goed ter been zijn, luidde enkele berichten in de landelijke media onlangs. De gemeentelijke begraafplaats in Breukelen kwam daarmee landelijk in het nieuws. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de grindpaden op korte termijn niet worden aangepast. (Archieffoto ter illustratie)

Grind op gemeentelijke begraafplaatsen

Mede naar aanleiding van de berichtgeving besloot de gemeente Vijfherenlanden wel actie te ondernemen: 'De gemeente Vijfheerenlanden gaat de grindpaden op de begraafplaatsen onder handen nemen. De huidige paden zijn vaak moeilijk begaanbaar voor mindervalide bezoekers en het onkruid is er lastig te bestrijden,' aldus een artikel in het Algemeen Dagblad onlangs.De keuze voor grind op het looppad op begraafplaatsen is een bewuste keuze: 'Er is bij de aanleg van de begraafplaats, net als bij veel andere begraafplaatsen, veel gebruikgemaakt van grind. Grindpaden geven de begraafplaats de rustieke uitstraling die daar passend is,' laat de gemeente Stichtse Vecht ons weten. 

Dikke laag grind vanuit oogpunt van beheer

Een dikke laag met grind is een bewuste keuze uit het oogpunt van onderhoud.: 'Grind heeft het nadeel dat er veel onkruid in kan groeien waar het niet regelmatig wordt bereden. Het valt niet mee, om bij groeizaam weer de paden voldoende onkruidvrij te houden. Dit is met name lastig omdat we tegenwoordig geen gebruik meer willen en mogen maken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Om het beheersbaar te maken is het nodig dat de grindlaag niet te dun is,' aldus de gemeente Stichtse Vecht in een reactie. Op korte termijn gaat de gemeente Stichtse Vecht haar beleid niet aanpassen: 'We realiseren ons dat dat voor een aantal bezoekers erg lastig is. Voor de korte termijn zullen we daarom waar mogelijk het teveel aan grind verminderen.' Wat dat in praktijk concreet betekent is onduidelijk.

Goedemorgen Nederland

Ook het NPO1 programma 'Goedemorgen Nederland' besteedde deze week aandacht aan de situatie op de Breukelse gemeentelijke begraafplaats

Nieuw beheer- en beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen

Op de lange termijn zijn er wellicht aanpassingen te verwachten. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'De grindpaden zullen onderdeel zijn van een volgend jaar op te stellen beheer- en beleidsplan voor de acht gemeentelijke begraafplaatsen. Het is zoeken naar een structurele oplossing voor de langere termijn, de gemeente zal daarin keuzes moeten maken. We toetsen dan ook of de beheerverordening en het uitvoeringsbesluit moeten worden aangepast.'

De grootste lokale partij van Stichtse Vecht - Lokaal Liberaal - heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W: 'Lokaal Liberaal is geschrokken van het bericht dat inwoners met een fysieke beperking de begraafplaats in Breukelen niet kunnen betreden en daardoor hun dierbare(n) niet kunnen bezoeken. Lokaal Liberaal is van mening dat een van zo emotionele waarde zijnde locatie in de gemeente voor iedereen toegankelijk moet zijn.' Volgens de partij zijn de opmerkingen van het college niet in lijn met het coalitieakkoord. De vragen zijn te vinden op de gemeentelijke website.