Gemeente plant nieuwe bomen ter compensatie

Begin december starten we met het planten van 315 nieuwe bomen door de hele gemeente. 'Hiermee compenseren we de bomen die in de afgelopen jaren zijn verwijderd,' aldus gemeente Stichtse Vecht. (Archieffoto ter illustratie)

Wethouder Karin van Vliet is verantwoordelijk voor het onderhoud van de leefomgeving: “Bomen zijn belangrijk voor een prettige woonomgeving. Ze zorgen voor koelte als het warm is en ze zijn goed voor de biodiversiteit. Daarom plant de gemeente nu nieuwe bomen voor bomen die in de afgelopen jaren zijn gekapt.”

Bij het maken van het herplantplan is door experts nagedacht over de toekomst: Wat is de juiste boom op de juiste plek? Hoe zorgen we voor de juiste soortenmix zodat bomen elkaar minder makkelijk besmetten als er besmettelijke bomenziektes heersen? Welke soort is geschikt voor een bepaalde locatie? Er zijn locaties waar het terugplanten van een boom niet verstandig is. In die gevallen wordt een nieuwe boom geplant op een andere locatie.

Voor het planten echt kan beginnen worden eerst nog door de hele gemeente oude boomstronken verwijderd. Waar nodig wordt de bodem voorbereid en verbeterd om de nieuwe boom de best mogelijke start te geven. Op de locaties waar geen nieuwe boom terugkomt, wordt het straatwerk weer netjes dichtgemaakt.

Waar de nieuw te planten bomen worden geplaatst is te vinden op de gemeentelijke website.