Gemeente positief over oproep: 'Organiseer een ronde tafel conferentie kinderarmoede'

Het college van B&W heeft positief gereageerd op de oproep voor het organiseren van een ronde tafel conferentie over het thema kinderarmoede.

Het college staat positief tegenover dit soort particuliere initiatieven uit de samenleving. Kinderarmoede is een belangrijk onderwerp!

• College van B&W gemeente Stichtse Vecht

Geen eerste reactie op oproep

Diaken van Dijk van kerkcentrum De Ark stuurde op 20 juni een mail naar het college van B&W en de gemeenteraad. In die mail stond een oproep aan het college van B&W om de regie te nemen om te komen tot een ronde tafel conferentie. In eerste instantie leidde de mail met daarin het verzoek tot niets. Nadat RTV Stichtse Vecht de oproep had opgepakt, kwam het één en ander in beweging en werden er diverse reacties geplaatst waaronder die uit de politiek.  

Reacties na publicatie

Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht: 'Onze fractie biedt graag aan een 'conferentie' te organiseren.' Ike Roetman ChristenUnie/SGP: 'Mario wiil jij dat de gemeente het voortouw neemt of dat het door jou gesignaleerde probleem wordt aangepakt. Graag bereid mijn bijdrage te leveren bij het organiseren van zo’n conferentie, bijvoorbeeld in de Ark in Maarssenbroek.' Maar ook voormalig wethouder Hetty Veneklaas reageerde op het bericht en bood haar hulp op persoonlijke titel aan: 'Is het nodig dat de gemeente dit organiseert? Dat kunnen we toch zelf wel? Ik doe mee, op persoonlijke titel (in overleg met Pauluskerk Breukelen en voedselbank SV).' 

Deze week heeft het college van B&W een reactie gegeven en aangegeven het initiatief te willen ondersteunen: 'Het college staat positief tegenover dit soort particuliere initiatieven uit de samenleving. Kinderarmoede is een belangrijk onderwerp dat we graag samen met inwoners, vrijwilligers en professionals aanpakken, waaronder ook De Ark. We hebben al gesproken met de Diaconie van De Ark over hoe we hierin samen kunnen optrekken.'

Veel vragen

Uit de reacties bleek ook dat er veel onduidelijkheid is over de situatie van kinderarmoede in Stichtse Vecht. Zo reageerde een inwoner van Stichtse Vecht: 'Is er dan veel Kinderarmoede in ons dorp?' Als het gaat om 'armoede' dan gaat de gemeente uit van inwoners die leven op het sociaal minimum: 'In Stichtse Vecht leeft 3% van het totaal aantal kinderen in een gezin dat rondkomt van een bijstandsuitkering. Dit ligt lager dan het landelijke percentage van 6%. Een schatting van het totaal aantal kinderen dat leeft in een gezin met een inkomen rond bijstandsniveau - dus bijvoorbeeld mensen met een laag salaris of een Werkloosheidsuitkering - komt in Stichtse Vecht dan neer op een percentage van circa 4,5% ten opzichte van het landelijke percentage van 9%. 


Meer nieuws