Gemeente probeert met creatieve oplossingen taakstelling statushouders te realiseren

Er is de gemeente veel aan gelegen om de opgelegde taakstelling voor het bieden van een dak boven het hoofd van statushouders te realiseren. Dit ondanks de huidige achterstanden. 

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Voor de tweede helft van 2022 had de gemeente nog een achterstand van 32 statushouders en kreeg de gemeente een nieuwe taakstelling van 50 statushouders. In de tweede helft heeft de gemeente 68 statushouders gehuisvest in samenwerking met de woningcorporaties in Stichtse Vecht. Dat heeft eind 2022 geresulteerd in een achterstand van 14 statushouders. Door een administratieve fout bij het COA (Centraal Orgaan Asielopvang) zijn 10 statushouders die al eind 2021 waren gehuisvest niet meegerekend bij de realisatie van de taakstelling 2022. Bij correctie van deze administratieve fout komt de achterstand van de gemeente neer op 4 statushouders.’

De nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2023 is 79. Samen met de achterstand van 4 moeten er dus 83 statushouders gehuisvest worden vóór 1 juli 2023. Recent heeft er een toezichtgesprek plaatsgevonden tussen gemeente en provincie. De gemeente heeft in dat gesprek aangegeven dat er diverse initiatieven spelen voor de huisvesting van statushouders: ‘Onderzoek naar flexibele huisvesting (20 woonunits), onderzoek naar huisvesting in gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed, gebruik maken van een regionale tussenvoorziening en gebruik maken van de HAR (hotel- en accommodatieregeling) in samenwerking met de ‘Thuisgevers’.’

Volgens de provincie moet de inzet hoog blijven omdat voor de tweede helft van 2023 de nieuwe taakstelling 101 statushouders is waarvan 8 alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

NB Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Dit aantal staat in de taakstelling voor huisvesting vergunninghouders. De verdeling over gemeenten hangt af  van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.


Meer nieuws