Gemeente reageert voorlopig negatief op verzoek Streekbelangen voor extra geld Kinderboerderij Otterspoor

De politieke partij Streekbelangen verzocht de gemeente om een extra financiële bijdrage te verstrekken aan Kinderboerderij Otterspoor. Dit om de extra kosten voor de door blauwtong getroffen schapen te kunnen betalen. De gemeente heeft negatief op het verzoek gereageerd vanwege de eerder verhoogde subsidie voor de twee kinderboerderijen in Maarssen en de dierenweide in Breukelen. 

De politieke partij Streekbelangen in een eerder bericht: ''Blauwtong grijpt genadeloos om zich heen in Stichtse Vecht. Niet alleen de dieren van de boeren worden hierdoor getroffen. Onlangs is er ook blauwton vastgesteld bij de kinderboerderij Otterspoor. Er wordt door de kinderboerderij een oproep gedaan aan bewoners om bij te dragen in de bijkomde kosten voor noodzakelijke dierenartsenzorg. Het welzijn van dieren staat bij Streekbelangen hoog in het vaandel. Daarom roept Streekbelangen de gemeente op om eveneens een extra bijdrage te doen om zo de kinderboerderij te ondersteunen in deze moeilijke periode voor de dieren en hun verzorgers.'

De gemeente heeft voorlopig negatief op het verzoek gereageerd omdat de kinderboerderij naast de reguliere subsidie een extra financiële vergoeding krijgt de komende jaren: 'De 2 kinderboerderijen en dierenweide ontvangen vanuit het sociaal domein jaarlijks een reguliere subsidie. Daarnaast is voor de collegeperiode (2023-2026) een extra financiële impuls vastgesteld van 70000 euro per jaar te verdelen over de 3 organisaties. Kinderboerderij Otterspoor krijgt dan ook in 2023 - 2026 per jaar 31150 euro extra bovenop de reguliere subsidie. We zijn op de hoogte van de blauwtong- gevallen. We gaan er echter van uit dat de ontstekingsremmers, pijnstilling en eventuele overige kosten in verband met blauwtong uit de extra financiële impuls betaald kunnen worden. Er is vanuit het sociaal domein op dit moment geen budget om deze kosten verder te compenseren.'

De technische beantwoording van de vragen betekent niet dat het verzoek definitief is afgewezen. Het college van B&W zal naar verwachting volgende week het verzoek behandelen in haar wekelijkse college vergadering.