Gemeente stopt met afvalinzamelaar Renewi

De exploitatie en het beheer van de afvalscheidingsstations en de verwerking en vervoer van afvalstromen wordt deze zomer overgedragen van Renewi aan de AVU. De gemeente eindigt de samenwerking met Renewi. Het stopzetten van de samenwerking met Prezero gaat specifiek om de afvalstromen van de afvalscheidingsstations. Er verandert niets in de huis-aan-huis inzameling van afval door PreZero. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

PMD-zakken aan huis bezorgd

Eerder maakte de gemeente Stichtse Vecht bekend dat Renewi per 1 maart van dit jaar is gestopt met het gratis bezorgen van PMD-zakken op woonadressen op verzoek. Voor de fractie van BVNL was het reden om hierover vragen te stellen. In een reactie op de vragen laat de gemeente weten dat het stopzetten van de zakken te maken heeft met de beëindiging van de samenwerking met Renewi: 'Dit is het gevolg van het besluit dat de inzameling van afvalstromen naar CirkelWaarde gaat en de werkzaamheden die Renewi voor de gemeente uitvoert gaan stoppen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Wij zijn overeengekomen dat Renewi per 1 maart geen PMD-zakken meer verspreidt, nadat zij zelf ook al eerder hadden aangegeven hiermee te willen stoppen. Wij hebben een extra afhaalpunt in Maarssenbroek, bij het MEC, gerealiseerd. In uitzonderlijke gevallen is er nog een bezorgservice mogelijk.'

Vragen BVNL

Fractievoorzitter Ubagh nam geen genoegen met de antwoorden en neemt zelf contact op met Renewi. Volgens een medewerker van Renewi ligt de oorzaak van het stopzetten van de PMD-zakken aan huis anders: 'Na het vertrek van de betrokken ambtenaar heeft de verantwoordelijke op zijn positie besloten om de bezorging van deze zakken te stoppen, dit is dus een besluit geweest van de gemeente zelf en niet van Renewi, ikzelf heb de datum 1 maart voorgesteld en daar is zonder tegenwoord, akkoord  meegegaan. Het stoort mij dan ook dat de naam Renewi ten onrechte is gebruikt als zijnde de partij die dit eigenhandig heeft besloten.'

PMD-zakken zelf ophalen

De PMD-zakken worden sinds maart van dit jaar niet meer aan huis bezorgd. Op de gemeentelijke website is een overzicht van waar inwoners PMD-zakken kunnen ophalen. Daarnaast is onlangs een extra afhaalpunt bij het MEC in Maarssenbroek gecreëerd. Het stopzetten van de samenwerking met Prezero gaat specifiek om de afvalstromen van de afvalscheidingsstations. Er verandert niets in de huis-aan-huis inzameling van afval door PreZero.


Meer nieuws