De gemeente stopt met het jaarlijkse feest voor vrijwilligers

Uit de antwoorden van de gemeente Stichtse Vecht op gestelde vragen van Samen Stichtse Vecht blijkt dat de traditie van het jaarlijkse vrijwilligersfeest stopt. Het is niet meer van deze tijd. De opkomst is de afgelopen jaren steeds minder geworden.

De lokale 1-zetelpartij Samen Stichtse Vecht stelde vragen aan het college van B&W om vanaf dit jaar het traditionele feest voor vrijwilligers te vervangen door een high tea voor genomineerden. Volgens het college van B&W is het traditionele vrijwilligersfeest niet meer in lijn met de behoeften van vrijwilligers: 'De ervaring leert dat de opkomst de afgelopen jaren steeds lager was, van 250 voor de coronapandemie tot 70 aanmeldingen in 2022. Ondanks brede uitnodigingen en aangeboden faciliteiten, zoals vervoer van en naar de locatie. Een feest in de traditionele vorm is niet meer effectief om alle vrijwilligers te bereiken. Elke vrijwilliger kan genomineerd worden en in aanmerking komen voor de vrijwilligersprijs. Met een high tea is er meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de genomineerde vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Bovendien hebben sportverenigingen en welzijnsorganisaties hun eigen manieren om hun vrijwilligers te waarderen.'

Hiermee komt een einde aan het jaarlijks georganiseerde feest voor vrijwilligers. Naast de bekendmaking van de 'Vrijwilliger van het jaar' en de 'Vrijwilligersgroep van het jaar', was de avond bedoeld om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, netwerken en ontmoeten.

In het verleden was er een wens om ook jongeren te betrekken bij deze jaarlijkse traditie. Er werd een speciale jongerenprijs geïntroduceerd, zij het met wisselend succes. Bovendien wordt het steeds uitdagender om de rol van de traditionele vrijwilliger in de hedendaagse samenleving in te vullen. De gemeente Stichtse Vecht erkent dat steeds meer van de samenleving, en dus ook van vrijwilligers, wordt gevraagd.