Gemeente toetst aanwijzing sociale koopwoningen nieuwbouwproject Haagstede zelf

Het college van B&W heeft vorige week besloten dat de inwoners van Maarssenbroek - en erna inwoners van Stichtse Vecht - eerst in aanmerking komen voor de sociale koopwoningen in het Maarssenbroekse nieuwbouwproject Haagstede. Waarvan 28 woningen met voorrang worden toegewezen aan starters. De gemeente zorgt zelf voor toetsing.

Robbert Oelp

Haagstede

Volgens de projectontwikkelaar wordt wonen in Haagstede ‘geweldig’. In Haagstede worden in totaal 139 woningen gerealiseerd waaronder 48 sociale koopappartementen. De overige 91 woningen zijn grondgebonden koopwoningen waaronder ruime rij- en hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. Wonen in Haagstede website: ‘Een wijk met een eigen gezicht, groen en gezellig, met rustige straatjes waar auto's te gast zijn en sfeervolle parkjes. In Haagstede kun je straks nog groter, comfortabeler en duurzamer wonen, en dat gewoon in Maarssenbroek.’

Geen plek voor sociale huur

Maar er is ook kritiek op de plannen. Op de nieuwe locatie in Maarssenbroek is er geen ruimte voor sociale huur. Echter dit komt vanwege de afspraken in de vorige woonvisie. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: ‘Haagstede is een project wat al een aantal jaar in voorbereiding is. Afspraken over deze woningbouwontwikkeling zijn een aantal jaar geleden vastgelegd en vallen daarmee niet onder de geactualiseerde woonvisie van 2019. Voordat de woonvisie van 2019 er kwam, was er de eis 30% sociale huur/koop. Door de ontwikkelaar van Haagstede is toen gekozen voor sociale koop.’

Sociale koop

Het sociale koop gedeelte voldoet met 34,5 % van de woningen aan de eerder gestelde normen. Ook de verkoopprijs van die sociale koopwoningen zijn al bekend. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'Deze koopappartementen worden voor een koopprijs van € 230.000 aangeboden en hebben een woonoppervlakte van 50 m2.'

Voorrang voor Maarssenbroekers en inwoners Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: ‘Voor alle 48 sociale koopwoningen wordt voorrang verleend aan inwoners van de kern Maarssenbroek en daarna aan inwoners van Stichtse Vecht. 28 Woningen worden met voorrang toegewezen aan starters. Starters zijn woningzoekenden tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een zelfstandige huur- of koopwoning betrekken. 20 Woningen worden met voorrang toegewezen aan doorstromers. Doorstromers zijn woningzoekenden die graag van een sociale huurwoning willen doorstromen naar een koopwoning.’

Wat gebeurt er bij meer interesse dan woningen?

Mochten er meer geïnteresseerden zijn dan woningen, dan wordt er onder andere rekening gehouden met inschrijfduur op Woningnet of met wie de langste woontijd heeft in de huidige sociale huurwoning.

Toetsing door gemeente

De toetsing van de sociale koopwoningen ligt bij de gemeente zelf. Geïnteresseerden en inschrijvers kunnen er daardoor verzekerd van zijn, dat er ‘eerlijk’ en op basis van regels wordt toegewezen.

Planning

Naar verwachting wordt in het volgende kwartaal gestart met de verkoop van de woningen. Waarschijnlijk zal eind van het jaar gestart worden met de bouw waarna eind 2024 en 2025 oplevering van nieuwe woningen zal plaatsvinden.

NB Sociale koopwoningen zijn woningen voor huishoudens met een inkomen onder een bepaalde grens. Die inkomensgrens verschilt per gemeente of woningtype.


Meer nieuws