Gemeente trekt portemonnee voor gestegen kosten subsidiepartners

De subsidiepartners van de gemeente in het sociaal domein zijn geconfronteerd met forse verhogingen door nieuwe CAO’s. Tot nu toe hebben twee partijen zich bij de gemeente gemeld dat de eerder toegekende subsidie niet meer toereikend is. Om te voorkomen dat bepaalde activiteiten stoppen, worden deze subsidies herzien op basis van de nieuwe CAO’s.

Subsidiepartners

Gemeente Stichtse Vecht in een antwoord op de vraag welke partijen dit betreft: ‘Op dit moment hebben Stichting Kwadraad en Bibliotheek AVV een verzoek ingediend. Mogelijk zijn er meer partijen die te maken hebben met gestegen kosten voor betaalde krachten door de nieuwe CAO’s en een verzoek bij ons indienen om het subsidiebedrag te herzien.’ Stichting Kwadraad verzorgt in de gemeente Stichtse Vecht belangrijk werk op het gebied van maatschappelijke werk, onafhankelijke cliëntondersteuning, relatie- en scheidingsspreekuur en buurtbemiddeling. De bibliotheken in Stichtse Vecht dragen bij aan een geïnspireerde, geïnformeerde en betrokken samenleving. Naast de uitleen van boeken en dergelijke voeren zij een breed pakket aan dienstverlening uit zoals de hulp bij vragen van de overheid, spreekuur voor online regelen, lees app voor jongeren, helpt inwoners bij het handiger worden met het invullen van formulieren, geven cursussen en geven taallessen.  

Continuering belangrijk werk

De gemeente vindt het van belang dat activiteiten gecontinueerd kunnen worden en dat er voor de gestegen kosten van subsidiepartners geïndexeerd dient te worden: ‘Om te voorkomen dat bepaalde activiteiten stoppen, worden deze subsidies herzien op basis van de nieuwe CAO’s. Subsidiepartners die in 2023 nog geen verzoek tot herziening hebben ingediend - vanwege CAO wijziging in 2023 - kunnen dit alsnog doen bij de aanvraag tot de definitieve vaststelling van de subsidie over 2023. Voor de subsidieronde 2024 dienen de partijen hun aanvraag in op basis van een reële begroting, waarin de CAO wijziging verwerkt is. In de gemeentebegroting, die in november voor ligt aan de Raad ter vaststelling, is rekening gehouden met een prijsindex van 9,8%.’

Compensatie hogere lasten

Naast de looncomponent zijn er subsidiepartners die getroffen worden door hogere vaste lasten zoals huur en energie. Het Rijk heeft hier met ingang van 2023 een structurele ‘compensatie publieke voorzieningen’ voor verleend aan de gemeente. Stichtse Vecht gaat hier pro-actief mee om: ‘Een projectgroep inventariseert welke publieke voorzieningen te maken hebben met hogere vaste lasten door o.a. huur en energie, hoe zij aanspraak kunnen maken op compensatie en hoe de gemeente de aanvraag moet toetsen.’