Gemeente verbetert voorzieningen voor evenementen park Goudestein

Als het aan het college van B&W ligt, gaat de raad akkoord met een investering van € 25.000,— voor de aanleg van een rioolput en aansluiting op het bestaande drukriool en een investering van € 35.000,- voor het verplaatsen en verzwaren van de elektra aansluiting in park Goudestein. Hiermee worden de voorzieningen voor te organiseren evenementen in het park verbeterd. (Archieffoto Maarssen On Ice in Park Goudestein).

Park Goudestein is een historische buitenplaats; de gebouwen inclusief de formele tuin en parkaanleg in landschapsstijl zijn van (cultuur)historische waarde. In 1991 is het door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aangewezen als Rijksmonument. Het park is openbaar voor de bewoners van de gemeente. Een historische buitenplaats en park zoals Goudestein is een sfeervolle plek voor het organiseren van een evenement.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Voor het komende najaar heeft het college besloten om op het grasveld dat als evenemententerrein geldt de volgende voorzieningen aan te sluiten: aansluiting op het riool, een vaste wateraansluiting, een elektriciteitsvoorziening en het plaatsen van een wifi modem. Dit voorstel adviseert over de te treffen financiering voor de voorzieningen op het evenemententerrein in park Goudestein om zodoende jaarlijks meerdere passende evenementen te kunnen bedienen.’

Het gaat volgens de gemeente om een totale investering van € 65.500,—. Daarnaast zullen er aan evenementen exploitatiekosten worden doorberekend. Het college stelt de politiek voor het voorstel direct als  hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 30 mei aanstaande.