Gemeente verlengt pilot ‘Wachtkracht’ tot eind 2023

In 2022 is MOmenz in opdracht van de gemeente - en in samenwerking met Alfa & zorg (zorgaanbieder Huishoudelijke hulp) - gestart met de pilot “De Wachtkracht”. De Wachtkracht kijkt naar alternatieve oplossingen voor huishoudelijke hulp. De eerste resultaten zijn positief. Daarom verlengt het college de pilot tot eind 2023. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Deze pilot zijn we onder andere gestart omdat er grote tekorten zijn aan huishoudelijke hulpen. Daarnaast is het gezien de verwachte ontwikkelingen rond vraag en aanbod van huishoudelijke hulp van belang om te kijken hoe we het schoon en leefbaar houden van iemands huis anders kunnen organiseren. Op 1 april 2023 liep de pilot van de Wachtkracht af. De eerste resultaten zijn positief. Daarom verlengt het college de pilot tot eind 2023. De verwachting is dat deze aanpak bijdraagt aan het beheersen van de kosten voor de Wmo.'

Doelgroep is verbreed

Aanvankelijk was het idee om de Wachtkracht in te zetten voor mensen die op de wachtlijst stonden voor huishoudelijke hulp. Gemeente Stichtse Vecht: 'Gedurende de pilot is de doelgroep verbreed naar inwoners die potentieel huishoudelijke hulp nodig hebben in de toekomst. Dus inwoners die nog geen indicatie hebben en nog niet op de wachtlijst staan.'

Eerste resultaten

De pilot is kleinschalig uitgevoerd en deze eerste resultaten zijn positief. Gemeente Stichtse Vecht: 'In de pilot bleek dat wanneer de Wachtkracht voorliggend wordt ingezet – dus wanneer iemand nog geen indicatie heeft - het bij bijna 60% van de huishoudens lukt om een alternatieve oplossing te vinden. Dat betekent dus dat er door deze 60% geen indicatie voor Huishoudelijke Hulp is aangevraagd.'

Verlenging pilot

De pilot wordt verlengd tot eind 2023. Gemeente Stichtse Vecht: 'Tijdens deze verlenging willen we meer inwoners met de Wachtkracht in gesprek laten gaan. Dit om te zien of vergelijkbare resultaten ook behaald worden als er meer inwoners door de Wachtkracht gesproken worden. In de verlenging van de pilot wordt de Wachtkracht enkel ingezet bij inwoners die nog geen indicatie voor Huishoudelijke Hulp hebben. Hiermee verwachten we dus voor meer mensen een alternatieve oplossing te vinden voor het schoon en leefbaar houden van iemands huis. Dat verlicht de druk op huishoudelijke hulp en zorgt ervoor dat de wachtlijst voor huishoudelijk hulp minder lang wordt. Daarbij verwachten we tevens deze pilot kostenneutraal uit te voeren. De verlenging financieren we uit de reguliere middelen voor Huishoudelijke hulp.'

Toekomst

Naast de pilot van de Wachtkracht is er meer nodig om de vraag naar Wmo/ondersteuning komende jaren aan te kunnen. Daarom zijn we bezig met het “Transformatieplan Wmo”. Hierin worden de ervaringen van de Wachtkracht meegenomen. Het “Transformatieplan Wmo” wordt u na de zomer 2023 voorgelegd.


Meer nieuws