Gemeente verzoekt overheid te investeren in ontwikkeling Het Kwadrant

Het college heeft 14 september besloten een aanvraag in te dienen van 1 miljoen euro uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de ontwikkeling van Het Kwadrant in Maarssenbroek. Het kwadrant maakt onderdeel uit van de transformatie van het gebied de Planetenbaan en het Kwadrant naar woningbouw. In totaal gaat het om 2.300 nieuwe appartementen en woningen. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Voor de aanleg van voorzieningen in de openbare ruimte, zoals groen en water, geluidswallen en een fietsbrug over de Ruimteweg, is in de businesscase een tekort geraamd van 2 miljoen euro. Vandaar de aanvraag van 1 miljoen euro, waarbij de gemeente een evenredig bedrag moet bijdragen.'  Voor de gemeentelijke investering van 1 miljoen euro zal het college van B&W binnenkort een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Voor Het Kwadrant, dat vooruitloopt op de overige ontwikkelingen in Planetenbaan, is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor 260 studenteneenheden in de Fujitsu-toren en 499 wooneenheden in de nieuwbouw. Naar verwachting start de bouw van de studenteneenheden nog in 2021. De nieuwbouw in 2022.'

Overige deelplannen worden meegenomenen in de bestemmingsplanprocedure. Gelijktijdig zullen plannen over de inrichting van de openbare ruimte, benodigde geluidsvoorzieningen langs de Zuilense Ring en fietsroutes in het gebied vorm worden gegeven. Het project transformatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’ is onderdeel van de Woondeal met de Provincie Utrecht. De provincie steunt de subsidieaanvraag en denkt mee (ook in financiële zin) over de totale, integrale ontwikkeling van Planetenbaan en Het Kwadrant.