Gemeente werkt aan concreet lokaal uitvoeringsplan ‘Energiearmoede’

Uit de antwoorden van het college van B&W op vragen van raadslid Tasche van D66 en raadslid Burgering van de PvdA, blijkt dat de gemeente werkt aan een concreet uitvoeringsplan ‘Energiearmoede.’ Het plan richt zich vooral op informatiestrekking en de beste manier van het bereiken van de inwoners.

Voor extra financiële ondersteuning zijn er volgens de gemeente door het Rijk (op dit moment) twee landelijke maatregelen genomen: ‘Eénmalige ondersteuning voor minima tot 120% van de bijstandsnorm met € 1300,- en een Rijksbudget om maatregelen te treffen om de energierekening omlaag te krijgen.’ De verwachting is dat op Prinsjesdag de overheid een aantal maatregelen per 1 januari 2023 zal bekendmaken zoals verhogen van het minimumloon, verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding, verlaging van de loonbelasting en verhoging van de arbeidskorting. Wat dat laatste concreet betekent is nog onbekend.

We verwachten in november 2022 het uitvoeringsplan gereed te hebben.

• Gemeente Stichtse Vecht

Uit de antwoorden van het college van B&W op de door de D66 en PvdA gestelde vragen blijkt dat de gemeente werkt aan verbeteren van de informatievoorziening over dit specifieke onderwerp aan inwoners. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Op dit moment wordt er een concreet uitvoeringsplan opgesteld. Dit doen we samen met Stichting Kennisland en Stichting Duurzame Vecht. Dit uitvoeringsplan richt zich (onder andere) op de vraag: hoe kunnen we de doelgroep het beste bereiken? Het uitvoeringsplan is direct een eerste fase in het samenwerken met de maatschappij. Zo worden o.a. woningbouwcorporaties, Stichting Leef, de bibliotheek en andere maatschappelijke organisaties betrokken.’

Uitgangspunten daarbij zijn volgens de gemeente: ‘Zoveel mogelijk van het budget bij de inwoners laten landen en zoveel mogelijk aansluiten op bestaande netwerken en initiatieven.’ Welke maatregelen dit concreet worden, wordt de aankomende tijd uitgezocht: ‘Het ontwikkelen van uitvoeringsplan is direct de eerste fase van het project. In deze fase worden (maatschappelijke) partijen en bedrijven uitgedaagd om bij te dragen aan het project. De inzet is om ook daadwerkelijk bij het gereedkomen van het uitvoeringsplan van start te kunnen gaan. Dat vraagt aan de voorkant meer tijd,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht.

Ook gaat de gemeente in gesprek met woningbouwcorporaties om te onderzoeken of het mogelijk is duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Eind november moet het plan klaar zijn: ‘De afstemming en voorbereiding van alle maatregelen, bereiken van de doelgroep etc. willen we zorgvuldig doen. We verwachten in november 2022 het uitvoeringsplan gereed te hebben,’ aldus gemeente Stichtse Vecht.