Gemeente werkt aan een schoon, heel en veilig Maarssenbroek

Met ‘Maarssenbroek Samen, Schoon, Heel en Veilig’ willen we de leefbaarheid in Maarssenbroek verbeteren. Om duidelijk te krijgen wat er leeft in de verschillende wijken konden inwoners van Maarssenbroek in juni een enquête invullen. Daarmee brengen we in kaart wat op korte termijn aangepakt moet worden en welke uitdagingen er zijn op de lange termijn. Op dit moment zijn we druk bezig om de resultaten te analyseren. Eind september publiceren we die in een heldere infographic.

Meldpunt illegale verhuur

Ondertussen zit de gemeente niet stil en werken we aan punten die verbeterd kunnen worden. Niet alleen in Maarssenbroek overigens, maar in de hele gemeente. Zo is er inmiddels een Meldpunt illegale verhuur. Een veelgehoorde klacht in Maarssenbroek is dat steeds meer woningen illegaal opgedeeld worden in kamers. Hierdoor wonen er te veel mensen in een pand, wat regelmatig tot overlastsituaties leidt. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede.

Heb jij vermoedens dat er illegaal kamers verhuurd worden in een pand in de wijk? Of ervaar jij overlast door illegale verhuur? Meldt het bij ons! Stuur een e-mail naar illegaleverhuur@stichtsevecht.nl of bel rechtstreeks met het meldpunt op telefoonnummer: 0346 – 25 48 35. Het telefonisch meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 20:00 uur. Je kunt ook een boodschap inspreken. Meer informatie over dit meldpunt vindt u op stichtsevecht.nl/illegaleverhuur.

Training herkennen verdachte situaties

Zorgen voor een schoon, heel en veilig Maarssenbroek kan de gemeente niet alleen. Daar is ook de hulp van inwoners bij nodig. Op 12 en 14 oktober, tijdens de Week van de Veiligheid, trainen we inwoners die bereid zijn om een oogje in het zeil te houden in hun eigen wijk om verdachte situaties te herkennen. De trainingen zijn toegespitst op buurtsignaleringsteams, hondenbezitters en leden van buurt-WhatsAppgroepen, maar alle inwoners zijn welkom. Wil jij meedoen? Geef je dan uiterlijk 15 september op via samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl.

Meer informatie

Lees meer over Maarssenbroek Samen Schoon, Heel en Veilig.