Gemeente werkt aan langdurige opvang Oekraïners

Vanuit particuliere adressen is er een toenemende vraag aan de gemeente om Oekraïners langdurig op te vangen op vaste locaties en een vorm van doorstroom te realiseren. Vrijkomend gemeentelijk onroerend goed wordt beschikbaar gesteld, anti-kraak beleid aangepast en in een pand aan de Planetenbaan 16 worden op korte termijn 80 Oekraïners opgevangen voor langere tijd.

Gemeente Stichtse Vecht over de huidige ontwikkelingen: ‘We signaleren een toenemende vraag om ontheemden die op particuliere adressen verblijven, door te laten stromen naar andere opvanglocaties. Uiteraard is het niet de bedoeling dat mensen teruggaan naar de crisisopvang. We streven naar passende noodopvang, geschikt voor een wat langer verblijf.’ 

Doornburgh

Binnenkort  opent de opvanglocatie op Doornburgh haar deuren. Daar is plek voor 20 vluchtelingen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het openstellen van deze locatie duurde langer dan gepland omdat onder andere de elektriciteitsvoorziening in het gebouw moest worden vernieuwd. Daarnaast stellen we vrijkomend gemeentelijk onroerend goed beschikbaar voor opvang van de ontheemden.’

Anti-kraak

De gemeente heeft het anti-kraak beleid op onderdelen aangepast: ‘Bij woningen die nu anti-kraak worden bewoond hebben we het beleid dat deze bij mutatie beschikbaar worden gesteld voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Zo wordt een woning in Loenersloot die anti-kraak werd bewoond nu gereedgemaakt voor opvang van 6 Oekraïners. Ook komt er een woning in Breukelen vrij die gemeentelijk bezit is.’

Kantorenpand Planetenbaan

Vanaf 1 juli komt er plaats voor 80 Oekraïense ontheemden in een kantorenpand aan de Planetenbaan 16. Gemeente Stichtse Vecht: ‘In samenwerking met Stenia Beheer wordt dit leegstaande pand de komende weken geschikt gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Deze locatie biedt naast kamers ook plek voor gemeenschappelijke ruimtes. Er moeten nog aanpassingen worden gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen en er worden de komende weken ook de nodige voorzieningen aangebracht.’