Gemeente werkt aan uitbreiding oplaad oplossingen elektrische voertuigen

Met de toename van het aantal elektrische voertuigen in Stichtse Vecht gecombineerd met de vraag naar oplaad mogelijkheden dichtbij huis, werkt de gemeente achter de schermen samen met de politiek aan oplossingen. 

Schriftelijke vragen CDA over kabelgoten

De fractie van het CDA heeft al eerder vragen gesteld over het laadpalenbeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Het aantal laadpalen is de afgelopen jaren binnen onze gemeentegrenzen gestegen. Daarnaast heeft het college van B&W begin dit jaar bekend gemaakt meer laadpalen te willen realiseren op strategische locaties zoals winkelgebieden en drukbezochte locaties. Door de technologische ontwikkelingen is er op dit moment een ontwikkeling gaande voor oplaad oplossingen aan huis maar met een openbare ruimte voor de deur. Gemeenteraadslid Pim van Rossum - Rengelink (CDA): ‘Nu zijn er nieuwe ontwikkelingen, die het laden voor auto's die niet op eigen terrein staan, makkelijker maakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om kabelgoottegels aan te leggen, waardoor er makkelijker opgeladen kan worden voor mensen die een openbare stoep voor hun deur hebben.’ De partij vindt dat daar actief op ingezet moet worden: ‘Het is belangrijk om een voorziening te treffen wat het mogelijk wordt gemaakt om een elektrische auto op te laden waarbij gebruik moet worden gemaakt van een openbaar trottoir om bij de auto te komen,’ aldus gemeenteraadslid Pim van Rossum - Rengelink van het CDA in schriftelijke vragen aan het college van B&W.  

Ambtelijk overleg tussen Lokaal Liberaal en gemeente

Achter de schermen heeft de fractie van Lokaal Liberaal contacten met de ambtelijke organisatie op dit thema. Het doel ervan is concreet op zoek te gaan naar oplossingen om aan huis betere mogelijkheden te creëren in een situatie waarbij een openbare stoep voor de deur ligt. Ronald van Liempdt van Lokaal Liberaal: ‘We zijn als Lokaal Liberaal al een tijdje in gesprek met de ambtelijke organisatie over deze vragen. Gezamenlijk zijn we op zoek naar instrumenten die realistisch aan te bieden zijn aan inwoners van Stichtse Vecht. Hiervoor wordt juist gekeken wat mogelijk is en wat andere gemeenten om ons heen al doen, of juist niet doen.’

Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente krijgt op dit moment signalen dat het opladen met kabels over de stoep soms al gebeurt. De gemeente ziet in de toekomst een oplossing door het gebruik van kabelmatten: ‘Wanneer we het reguleren door middel van bijvoorbeeld kabelmatten, kunnen wij er voor zorgen dat het in ieder geval veilig(er) gebeurt.’ Het gebruik van kabelgoten daar is de gemeente (nog) niet voor te porren. Niet alleen staan de vier grootste gemeenten (de 4G: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) niet achter een dergelijke oplossing. Ook de gemeente Stichtse Vecht ziet op dit moment geen oplossing in de toepassing van het aanleggen van kabelgoten: ‘Het alternatief zijn kabelgoten, maar dat willen we (op dit moment) vanwege de beheers- en aanlegkosten niet. Het is ook geen praktische oplossing. Deze aanleg moet je voor elke 2 huishoudens herhalen, om iedereen de kans te bieden met een kabelgoot te kunnen laden.’

Aanpassing APV

De verwachting is dat de gemeente voorsorteert op een oplossingsrichting in de vorm van het toestaan van kabelmatten. Echter moeten daarvoor wel aanpassingen in de APV worden doorgevoerd. Het is dan ook de verwachting dat genoemde politieke partijen eventueel aangevuld met andere partijen en gemeente samen gaan optrekken. Gemeente Stichtse Vecht: ’Toepassingen van kabelmatten moet juridisch worden uitgezocht en er zou een aanpassing in de APV daarvoor moeten komen.’ Daar zal de raad een besluit over moeten nemen. Vanuit de afdeling verkeer van de gemeente zijn er geen belemmeringen om verder op onderzoek uit te gaan.  

Concrete stappen

Om te komen tot ontwikkelingen en concrete stappen is samenwerking tussen gemeente en politiek vereist. Door middel van een experiment kan er gekeken worden wat de veiligste opties zijn in de praktijk: ‘Dit kunnen we dan vervolgens samenvatten in eventueel nieuw beleid, waarbij we eisen kunnen stellen aan deze manier van laden in de openbare ruimte, zodat het voor iedere inwoner van de gemeente Stichtse Vecht veilig is en blijft om over de stoep te lopen dan wel te laden,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht. 


Meer nieuws