Gemeente wijst gebieden aan voor lachgasverbod

Als het aan het college van B&W ligt wordt het parkeerterrein bij de Maarsseveense Plassen, het gebied bij Oud-Zuilen, Op Buuren, VV Maarssen en MHV en de parkeerplaats bij voetbalvereniging OSM’75 aangewezen als gebied waar gebruik van lachgas wordt verboden. Er geldt dan een lachgasverbod. 

In het eerste kwartaal van 2022 heeft het college gehoor gegeven aan de oproep van de gemeenteraad om te onderzoeken welke gebieden in Stichtse Vecht aangewezen kunnen worden waar het verboden is om lachgas als recreatief roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

Discussie eerder in de gemeenteraad

Gemeente Stichtse Vecht: ‘In samenspraak met de gebiedsregisseurs, toezichthouders van Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) en de politie, is nagegaan in welke straten en gebieden sprake is van overlast door lachgasgebruik. Deze inventarisatie is gebaseerd op beeldvorming van gebiedsregisseurs in contacten met inwoners, geregistreerde meldingen bij de gemeente en politie, geregistreerde waarnemingen van boa’s en afvaltoezichthouders en een inventarisatie van aangetroffen ampullen op openbare gelegenheden. In dit onderzoek is specifiek aandacht geweest voor parkeerplaatsen en sportverenigingen.’

Uit dit onderzoek zijn acht specifieke locaties naar voren gekomen waarvan blijkt dat er enige vorm van overlast is ervaren door lachgas. Op zes van deze acht locaties blijkt, gebaseerd op basis van meldingen, dat overlast structureel van aard lijkt te zijn. Dit betreft de directe omgeving van de Maarsseveense Plassen, voetbalvereniging OSM ’75, Oud-Zuilen, Op Buuren, MHV en VV Maarssen.

Specifieke gebieden

Op basis van het onderzoek en intern gestelde criteria is de gemeente voornemens de Parkeerplaats aan de Maarsseveense Plassen, het gebied Oud-Zuilen, Op Buuren, VV Maarssen en MHV en de parkeerplaats bij voetbalvereniging OSM’75 aan te wijzen als gebied waar lachgas is verboden.

Het parkeerterrein bij MHV

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Om de effectiviteit van de maatregel te toetsen worden de gebiedsgebonden lachgasverboden na één jaar geëvalueerd. Onderdeel van deze evaluatie zijn in ieder geval het aantal overlastmeldingen bij deze locaties, het aantal processen-verbaal, het optreden van een mogelijk waterbedeffect van de maatregel en de relatie tot het landelijke lachgasverbod dat thans in de maak is.’