Gemeente wijst drie gebieden aan om zonnevelden te realiseren

Het college van B&W kiest voor zonnevelden in plaats van windmolens. Om een volgende slag in de transitie te maken, wil de gemeente op drie locaties in Stichtse Vecht zonnevelden realiseren: in Maarssenbroek-Noord (polder / weilanden rond Zwanenkamp en de A2), Kortrijk (polder bij Kockengen) en Corridor-Noord (gebied van toekomstig milieucentrum). Foto ter illustratie.

De zonnevelden gaat de gemeente niet zelf realiseren. Ze roept indirect initiatiefnemers op een strategie te ontwikkelen die gericht zijn op drie peilers: de drie genoemde gebieden, 100 % lokaal eigendom, gedegen participatie en goede landschappelijke inpassing. Dat de zonnevelden volledig in lokaal eigendom is en blijft is een belangrijk onderdeel in het geheel. Dit houdt in dat iedereen in Stichtse Vecht eigenaar moet kunnen worden van een initiatief middels een bewonerscollectief of lokale partners. Toegankelijkheid, zeggenschap en economisch eigendom zijn daarbij belangrijk. Een zonneveld is een verzameling zonnepanelen die op een frame of ander soort drager rechtstreeks op de grond worden geplaatst.

Het voorgenomen beleid zal ter besluitvorming van de gemeenteraad van Stichtse Vecht worden voorgelegd. Ook dan zal wat meer bekend worden gemaakt over de grootte van de mogelijke zonnevelden in Stichtse Vecht.