Gemeente wil parkeerplaatsen Buitenplaats Beek en Hoff in Loenen aan de Vecht open stellen

Het college van burgemeester en wethouders besloot eerder dit jaar om het gebruik van de parkeerplaatsen bij Buitenplaats Beek en Hoff in Loenen aan de Vecht openbaar te stellen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor een krediet van €120.000 beschikbaar te stellen om dit te realiseren.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De parkeerplaatsen liggen op een terrein aan de Molendijk dat buiten de verkoop van buitenplaats Beek en Hoff valt. Het parkeerterrein is op dit moment onbereikbaar. Onder andere vanwege de nieuw geplaatste erfafscheiding is het noodzakelijk om het terrein opnieuw te ontsluiten en in te richten om openbaar parkeren mogelijk te maken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor hiervoor een krediet beschikbaar te stellen om dit te realiseren. Herinrichting van het perceel is noodzakelijk om dit in gebruik te kunnen nemen als parkeerterrein. Het college komt hiermee tegemoet aan de wens van veel inwoners in Loenen aan de Vecht en verschillende moties in de gemeenteraad. Na lange tijd ontstaat er duidelijkheid over het gebruik van deze parkeerplaatsen. Dit komt de bereikbaarheid ten goede en zo neemt de parkeerdruk in de omliggende straten zoals Dorpstraat Oost af.'

Het voorstel van het college van B&W wordt tijdens de commissie fysiek domein van 21 maart aanstaande besproken met de politiek. Naar verwachting zal in de raad van april hierover een definitief besluit worden genomen.


Meer nieuws