Gemeente wil verwijderde onveilige glijbaan niet vervangen vanwege centenkwestie

Ondanks een voordelig jaarresultaat over 2021 van € 1.901.893, stelt de gemeente dat het geen geld heeft om een verwijderde onveilige glijbaan in het hart van het Maarssenbroekse wijkpark te vervangen: 'Er is onvoldoende budget beschikbaar voor het opknappen of vervangen van speeltoestellen.  We plaatsen pas nieuwe toestellen bij de herinrichting van de speelplek.’ 

De redenen van weghalen van de oude glijbaan ligt op het gebied van veiligheid: 'De glijbaan is om veiligheidsredenen verwijderd naar aanleiding van een melding bij de gemeente. Het toestel was niet meer te repareren.’ Vanwege het hebben van onvoldoende budget, wordt de glijbaan nabij de kinderboerderij niet vervangen.

De 'Vrienden van het wijkpark Maarssenbroek' gaven in hun nieuwsbrief van juni al aan met het standpunt van de gemeente niet eens te zijn: 'De vrienden van het wijkpark leggen zich daar niet zo maar bij neer. Samen met de kinderboerderij en wijkcommissies willen we toch een poging wagen. Het valt niet onder het kopje wijkpark bij de gemeente, maar onder ‘Spelen’ (alles met speeltuinen). En dat is niet het meest succesvolle deel van het gemeentebeleid, om het maar mild uit te drukken. Wordt dus vervolgd.'

Op hetzelfde speelveldje is wel een andere glijbaan aanwezig. Op de vraag aan één van de spelende kinderen - die we op het speelveld zagen spelen maar vanwege privacy redenen niet op de foto hebben afgebeeld - of de kleine glijbaan niet voldoende is antwoordden zij in koor: 'Die zijn voor kleine kinderen; dat zijn wij niet!'

Ondanks de voor de kinderen teleurstellende constatering dat onveilige speeltoestellen op korter mijn niet vervangen kunnen worden, gloort er aan de horizon wel licht voor de toekomst: 'De gemeente wil volgend jaar starten met de planvorming om de inrichting van het Noordelijke deel van het park en het centrumgebied te versterken, het Superspeelspoor en ook deze speeltuin zijn daar onderdeel van. Alle belanghebbenden, zoals de kinderboerderij, het MEC, sportverenigingen, wijkcommissies, Vrienden van het wijkpark, omwonenden en andere gebruikers van het park worden daarbij betrokken. Zodra een planning duidelijk is, zal de gemeente hierover communiceren.’