Gemeente ziet geen behoefte bij sportverenigingen om te komen tot een duurzaamheidsfonds

Uit de antwoorden van het college van B&W op door het CDA gestelde vragen, geeft de gemeente aan geen behoefte te zien bij sportverenigingen om in navolging van buurgemeente de Ronde Venen een duurzaamheidsfonds in te stellen. 

De gemeente laat in antwoorden op de door raadslid Sarah van Lindenberg-Hess (CDA) gestelde vragen weten juist veelvuldig overleg te hebben met sportverenigingen: 'De gemeente ondersteunt buitensportverenigingen onder andere op het gebied van duurzaamheid door bijvoorbeeld een informatieavond te organiseren over energie. Deze avond is in december 2022 ook gehouden en daar kwamen 18 van de 24 buitensportverenigingen met een accommodatie op af. Daarnaast wijst de gemeente verenigingen op de mogelijkheid voor energiescans, financiering en aanvragen. Deze mogelijkheden liggen buiten de gemeente.'

Gemeente Stichtse Vecht vindt het niet noodzakelijk om op korte termijn een duurzaamheidsfonds speciaal voor sportverenigingen op te richten: 'vooralsnog hebben we geen signalen ontvangen dat hier behoefte aan is,' aldus de gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente heeft wel het voornemen om aan te haken bij provinciale plannen: 'Begin september staat er een overleg gepland inzake het Verduurzamingstraject 'De Utrechtse Plus'. De Utrechtse Plus is het gratis verduurzamingsproject vanuit de provincie Utrecht. Het verduurzamen van buitensportaccommodaties is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambities van de Provincie Utrecht. Hiermee willen we kijken wat we voor verenigingen in de gemeente Stichtse Vecht in combinatie met bovenstaand traject kunnen betekenen.'


Meer nieuws