Gemeentebestuur bezoekt ecopark voor inspiratie nieuw afvalscheidingsstation Breukelen

Er komt één afvalscheidingsstation voor de hele gemeente aan het einde van bedrijventerrein Breukelerwaard (De Corridor). Op deze locatie komt ook de gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot. En er is ruimte voor een circulair ambachtscentrum. Volgens de planning is het nieuwe afvalscheidingsstation er eind 2024. Om te zien hoe gescheiden afvalinzameling in zijn werk gaat, namen wethouders Wisseborn en Polman op 19 januari een kijkje bij andere gemeenten. (Foto website Stichtse Vecht).

Minder afval verbranden, meer recyclen

Efficiënt inzamelen en recyclen van afval zorgt ervoor dat minder afval de verbrandingsoven in gaat. Dit is goed voor het milieu en onze leefomgeving. Gemeente Stichtse Vecht zet zich in voor de doelstelling ‘Van Afval Naar Grondstof’.

Op bezoek in Nieuwkoop en Groot Ammers

Om te zien hoe gescheiden afvalinzameling in zijn werk gaat, namen wethouders Arjan Wisseborn en Dick Polman op 19 januari een kijkje bij andere gemeenten. Zij gingen met Kansis Groen, de kringloopbedrijven en een aantal ambtenaren op werkbezoek in Nieuwkoop en Groot Ammers.

Anders inrichten van route afvalstroom

Beide locaties lieten zien dat je vooraf goed moet nadenken over de inrichting van het terrein en de route van de afvalstroom. In Stichtse Vecht gaat nog te veel aangeboden afval de verbrandingsoven in. Bij een betere inzameling zou dat als grondstof gebruikt kunnen worden.

In Nieuwkoop is de gemeentewerf samengevoegd met de milieustraat, om op dit vlak beter te kunnen samenwerken. In Groot Ammers gaan ze nog een stapje verder, met een circulair ambachtscentrum. Daar wordt van veel aangeboden afval nog een product gemaakt, of kunnen grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

Nieuwe afvalscheidingsstation brengt gemak

Wethouder Arjan Wisseborn: ‘Het nieuwe afvalscheidingsstation brengt veel gemak. Het is toegankelijk en je ziet dat het op deze manier heel gemakkelijk wordt om het aangeboden afval goed te scheiden. Dat is goed voor het milieu, het hergebruik van schaarse grondstoffen en op termijn ook voor de portemonnee door de steeds hogere kosten van het verbranden van restafval.’

Investeren in toekomst

‘Van Afval Naar Grondstof’ kan dus best gemakkelijk. Inrichting van een circulair ambachtscentrum helpt daarbij. Bovendien ontstaan er zo werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar zoals zo vaak geldt, kost dat eerst investeringen.

Lees meer op onze pagina ‘nieuw afvalscheidingsstation.’


Meer nieuws