Gemeentelijke afstemming met Utrecht over wind- en zonne-energie

De mogelijke komst van windmolens net buiten de grens van Stichtse Vecht houden de gemoederen bezig. Volgens de gemeente Stichtse Vecht vindt er ‘binnenkort’ gemeentelijke afstemming plaats met buurgemeente Utrecht. 

Gemeente Stichtse Vecht in antwoord op vragen door Rob Roos (Streekbelangen) aan het college van B&W gesteld: ‘Alle gemeenten in de RES-regio U 16 werken met elkaar samen aan de opgave energietransitie in het kader van het Klimaatakkoord en er vindt nauwe afstemming plaats tussen deze gemeenten, dus ook met de gemeente Utrecht. Deze afstemming gaat ook over de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie, die zijn vastgesteld. Binnenkort vindt er bestuurlijke afstemming plaats met de gemeente Utrecht.’

Volgens de gemeente Stichtse Vecht is het nog geen uitgemaakte zaak dat op de grens van Stichtse Vecht in de toekomst windmolens zullen worden gerealiseerd: ‘De gemeente Utrecht heeft één concreet plan (energielandschap Rijnenburg) en er worden diverse gebiedsverkenningen opgesteld voor duurzame opwek. Alleen in Utrecht Science Park is het onderzoek naar windenergie (naast zonne-energie) onderdeel van de gebiedsverkenning (langs snelwegen).’

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: ‘Het onderzoek is een onderdeel van de Utrechtse Omgevingsvisie, waar aangrenzende gemeenten ook aan mee doen of op inspreken. In Ockhuizen bij Haarzuilens kijkt gemeente Utrecht alleen naar mogelijke realisatie van zonnevelden. Verder heeft de gemeente Utrecht diverse zoekgebieden voor wind- en zonne-energie aangewezen bij de RSU 2040. Hierbij gaat het om een grofmazige selectie,’ aldus het antwoord op vragen gesteld door Streekbelangen.

Tijdens de commissie van 1 december aanstaande zal een motie van Het Vechtse Verbond worden behandeld. Deze wordt gesteund door Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht en Partij voor de Vrijheid. De motie roept het college van B&W in gesprek te gaan met de gemeente Utrecht, daarbij dringend te wijzen op de (gezondheid)schade/ gezondheidseffecten voor de inwoners van onze gemeente in de aangrenzende woongebieden, regionaal het vraagstuk van windmolens in de nabijheid van woongebieden gelegen bij gemeentegrenzen te bespreken en te bevorderen dat er een goede afstemming met de betreffende gemeenten plaatsvindt met voldoende draagvlak van de inwoners


Meer nieuws