Gemeentelijke Informatiemark nieuwe woonwijk Zogwetering

De gemeente wil een nieuwe woonwijk ontwikkelen aan de Zogwetering in Maarssen. Op 8 februari 2023 kun je tussen 18:30 en 21:00 uur (vrije inloop) een informatiemarkt op het gemeentehuis hierover bezoeken. Via verschillende marktkramen krijg je uitleg over onderwerpen zoals verkeer en duurzaamheid, en kun je ook jouw vragen stellen. (Foto gemeente Stichtse Vecht)

Het plan voor de nieuwe wijk

De gemeenteraad stelde de structuurvisie en het stedenbouwkundig programma van eisen vast. Hierin staan de basisrandvoorwaarden. Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op deze voorwaarden, maar dan gedetailleerder.

Het stedenbouwkundig plan geeft aan hoe de nieuwe wijk er uit gaat zien. Zoals waar de woningen komen te staan, hoe de wegen, paden en sloten lopen en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. We maakten het stedenbouwkundig plan in goed overleg met de werkgroep en de stakeholders.

Marktkraampjes

Dit plan en aanvullende informatie bespreken we op de informatiemarkt. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • stedenbouwkundig plan
  • woningbouw
  • verkeer
  • duurzaamheid
  • sociale verbinding
  • cultuurhistorie

Een oppas voor de kinderen hoef je niet te regelen, want de scouting is ook aanwezig om hen te leren hoe ze verschillende knopen kunnen leggen.

Locatie

De nieuwe woonwijk komt op dezelfde locatie als de rioolwaterzuivering die sinds 2019 is afgesloten. Verder krijgt het gemeentelijke afvalscheidingsstation een nieuwe locatie, dus die ruimte gaat de gemeente ook benutten. Mogelijk betrekken we nog een particulier perceel aan de Machinekade bij dit project.

Meer informatie

Meer informatie over dit project kun je vinden op: stichtsevecht.nl/zogwetering.


Meer nieuws