Gemeenteraad geeft klap op omgevingsvisie

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is tijdens de raadsvergadering van 12 januari 2022 akkoord gegaan met de omgevingsvisie Stichtse Vecht. Deze visie is een belangrijk document voor de komende periode.

In de omgevingsvisie wordt omschreven hoe in hoofdlijnen in Stichtse Vecht voor de komende tien tot twintig jaar de fysieke leefomgeving er komt uit te zien. Daarnaast staan de ambities voor de grote opgaven - zoals meer woningen, opwarming van de aarde, locaties voor duurzame opwekking van energie en dergelijke - in het plan beschreven. De ambities en doelen zullen in specifieke programma’s verder worden uitgewerkt en aan de raad worden voorgelegd. Het belangrijke document - dat de omgevingsvisie is - biedt de gemeente en haar inwoners en organisaties samenhang en richting bij toekomstige keuzes. Het biedt een stevige basis voor omgevingsplannen- en programma’s. In het voortraject zijn door inwoners en organisaties 97 zienswijzen ingediend. Volgens de gemeente is de visie daarop deels aangepast. 

Tijdens de behandeling in de raad werden met name amendementen behandeld. Een amendement is een formele wijziging van een officieel document. Het gaat dan om toevoegingen en / of kleine tekstwijzigingen op teksten in de visie. Unaniem werd door de raad een amendement van Streekbelangen aangenomen. De partij die al eerder pleitte voor de vitaliteit van de kleine kernen heeft in de visie kunnen aanvullen dat kernen, bedrijventerreinen en werklocaties goed bereikbaar zijn en blijven voor zowel het OV, de auto als de fiets. Ook het amendement van Streekbelangen dat alleen grote aantallen nieuwe woningen het beste bij binnenstedelijke, bestaande OV-knooppunten worden ontwikkeld kreeg bijval van bijna de volledige raad.

De voorstellen van GroenLinks om meer aandacht te besteden aan duurzaamheidsaspecten zoals bijvoorbeeld het weren van zwaar verkeer op kwetsbare wegen kreeg niet de steun van de raad.

Ruime meerderheid was er voor een toevoeging van het CDA - gesteund door Samen Stichtse Vecht, PvdA en Streekbelangen - voor de inclusieve gemeenschap. Door ‘voor iedereen’ toe te voegen aan de inrichting van de openbare ruime geeft het een richtlijn dat bij toekomstige aanpassingen in de buitenruimte gedacht moet worden aan de belangen van alle in Stichtse Vecht wonende inwoners. De term ‘inclusie’ gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. 

De omgevingsvisie werd met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen (Het Vechtse Verbond en de PVV) aangenomen. 

Meer informatie over de omgevingsvisie is te vinden op de gemeentelijke website