Gemeenteraad op bezoek bij projectlocaties in Breukelen

Zaterdag 28 augustus ging de raad van Stichtse Vecht op bezoek bij projectlocaties en in gesprek met inwoners. Op de fiets bezochten zij diverse locaties in Breukelen waaronder de sportvelden in Broeckland en de watertoren.

Bij de sportvelden in Broeckland ging het over de mogelijke verhuisplannen van het Broeckland college naar de wijk en de verhuisplannen van de tennisvereniging naar het sportpark. Over de ideeën en projecten zijn door het college van B&W en de gemeenteraad nog geen besluiten genomen. De politiek wacht eerst op de uitkomsten van het door het college van B&W ingang gezette businessplan Broeckland

Na het bezoek aan de sportvelden gingen de raadsleden naar de watertoren in Breukelen. Er zijn tal van ideeën en plannen voor invulling van de watertoren in appartementen.