Gemeenteraad unaniem over invoering opkoopbescherming in Stichtse Vecht

Per 1 januari 2022 is het wettelijk mogelijk om de Opkoopbescherming toe te voegen aan de Huisvestingsverordening. Met deze regeling is het verboden om schaarse goedkope of middeldure koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop te verhuren. In Stichtse Vecht wordt deze regeling per 1 juli 2022 ingevoerd. De volledige raad stemde tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022  in met het voorstel van het college van B&W. 

Met deze regeling is het verboden om schaarse goedkope of middeldure koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop te verhuren. Starters krijgen hiermee meer kansen op de koopwoningmarkt. Door een aanpassing in de huisvestigingsverordening en legesverordening wordt de nieuwe maatregel per 1 juli 2022 ingevoerd. Het legestarief wordt opgenomen voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een verhuurvergunning als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet.