Gemeenteraad zegt ‘Ja’ tegen verplicht visiedocument

Met een krappe meerderheid in de raad is de transitie visie warmte met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. De visie is een verplichting vanuit het rijk vanwege het doel dat alle gemeenten voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Het debat in de raad maakte de verschillen tussen de partijen op dit gebied duidelijk.

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Iedere gemeente moest voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld.

Opvallend was dat coalitiepartij Lokaal Liberaal tegen het voorstel van het college van B&W stemde. Wethouder van Liempdt (Lokaal Liberaal) had eerder via social media aangegeven in het college tegen het raadsvoorstel gestemd te hebben. Normaliter praat het college van B&W met 1 mond en zijn onderlinge verschillen bij interne besluitvorming onbekend. Frank van Liempdt (LL) erover op social media: 'Het gebeurt niet vaak maar het staat te alle tijde een wethouder vrij om een minderheidsstandpunt in te nemen op een onderwerp.'