Gemeenteraad zegt 'NEE' tegen betaald parkeren P+R Breukelen

Het parkeren op de P+R terreinen rondom station Breukelen is gratis. Echter de komst van een nieuwe parkeergarage zorgt voor de start van betaald parkeren. Met het aannemen van een breedgedragen motie laat de gemeenteraad echter een ander geluid horen. Of dat geluid leidt tot aanpassing van het beleid is nog maar de vraag. De Provincie - die over deze parkeergarage gaat - heeft al aangekondigd over te gaan tot betaald parkeren waar OV-reizigers 'een sterk gereduceerd tarief krijgen'. Wat dat in praktijk betekent is onbekend. 

Motie

Als de parkeergarage bij het station in Breukelen gereed is (naar verwachting eind 2023) wordt ook bij dat station parkeren betaald ingevoerd. Met betrekking tot het voornemen om betaald parkeren in te voeren bij het station in Breukelen nam de raad van Stichtse Vecht op 27 juni een motie aan met een andere strekking dan de plannen.. De motie werd op initiatief van de PvdA mede ingediend door D66, SP, BVNL, CDA en Streekbelangen.

De motie roept wethouder Wisseborn (VVD) op in gesprek te gaan met partijen om een oplossing te realiseren die recht doet aan het uitgangspunt dat gratis parkeren de huidige norm is van het parkeerbeleid van de gemeente en dat dat gehandhaafd moet worden. Daarnaast roept de motie op om zich tevens in te spannen om de parkeervoorzieningen voor (elektrische)fietsen en brommers te verbeteren bij voorkeur met een bewaakte fietsenstalling (eerste 24 uur stallen gratis) waardoor mede de sociale veiligheid in het stationsgebied verbetert.

GroenLinks en Het Vechtse Verbond stemden tegen. GroenLinks ziet liever helemaal geen ruimte voor de auto en vindt betaald parkeren daarom een prima oplossing. Marja van Gaalen: 'GroenLinks wil het autogebruik beperken en terugdringen. Dat is ook de reden waarom steden zoals Utrecht en Amsterdam over zijn gegaan om de parkeertarieven in de stad te verhogen. Maar de automobilist is hardnekkig.'

Betaald parkeren

De situatie rondom de stijgende tarieven in Utrecht en Amsterdam voor het parkeren was deze maand voor Lokaal Liberaal reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W: 'Zijn er plannen om betaald parkeren uit te breiden of in te voeren? Kan de fractie van Lokaal Liberaal ervan uitgaan dat dit college geen enkele intentie heeft om betaald parkeren in Stichtse Vecht in te voeren?'

Het antwoord van het college daarop was concreet en helder: ' Wij hebben geen enkele intentie om betaald parkeren in Stichtse Vecht in te voeren.' Bij winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek is een parkeergarage, daar zijn de eerste vier uur parkeren gratis daarna wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Tijdens het recreatieseizoen moet betaald worden op de Scheendijk in Breukelen. Verder is het in Stichtse Vecht overal gratis parkeren. Als het aan de meerderheid van de raad ligt, blijft dat in de toekomst ook gelden voor het P+R terrein in Breukelen


Meer nieuws