Gemeenteraad: Zorgen over leerlingenvervoer, nieuwe kinderburgemeester en aangenomen moties

De gemeenteraad van Stichtse Vecht vergaderde de dinsdag 27 september om belangrijke besluiten te nemen voor de inwoners, bedrijven en organisaties in Stichtse Vecht.

Samenvatting gemeenteraad 27 september

Nieuwe kinderburgemeester

De raad nam officieel afscheid van voormalig kinderburgemeester Fien Sant en verwelkomde kinderburgemeester Elis Yikilmaz. Zij zal in het jaar 2022  / 2023 de functie van kinderburgemeester van Stichtse Vecht vertolken: ‘Belangrijke thema’s vind ik meer bewust worden om vintage kleding te dragen, dat kinderen het leuker vinden om buiten te spelen en dat de buurten schoner worden.’ Na afloop van haar eerste publieke optreden als kinderburgemeester ontving Elis een groot applaus van de raad.

Zorgen om leerlingenvervoer

Drie insprekers maakten gebruik van het inspreekrecht en spraken hun zorgen uit over de erbarmelijke omstandigheden op dat gebied. Volgens fractievoorzitter Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht zit de problematiek in de verkeerde manier van aanbesteden. PvdA raadslid Sophia Jeddaoui deed er een schepje bovenop: ‘Ik heb eerder vragen gesteld en toen was er niks aan de hand met het leerlingenvervoer. Ik zie ook geen maatregelen. Gaat u een maatregelenpakket a la minuten opstellen.’ Wethouder van Vliet (Streekbelangen) onderschrijft de problemen in het leerlingenvervoer en gaf aan al bezig te zijn met een maatregelenpakket en verder aan de slag te gaan met maatwerk. 

Installatie nieuwe commissieleden

 Nieuwe commissieleden voor de fracties van D66, PvdA en BVNL werden benoemd en geïnstalleerd. De heer D. Kebdani-Bekkers (BVNL), mevrouw B. Kramer (D66) en de heer A.J.M. Kooij (PvdA) zijn benoemd als commissielid en kunnen officieel deelnemen aan commissievergaderingen als vertegenwoordiger voor hun politieke partij.

Advies- en participatielijst gemeenteraad en fractievoorzittersoverleg

De raad ging akkoord met het advies- en participatielijst. Onder de Omgevingswet kan de gemeenteraad regels stellen voor aanvragen omgevingsvergunningen. Met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen (BVNL en SP) ging de raad akkoord. Daarnaast ging de raad akkoord met het eigen reglement voor het fractievoorzittersoverleg. BVNL pleitte voor het openbaar maken van notulen van het overleg maar dat werd niet gesteund door andere partijen omdat het overleg verder geen besluitvormend karakter heeft. 

Motie van treurnis

Bij de behandeling van de bestuursrapportage ging fractievoorzitter Wim Ubaghs van de BVNL er met gestrekt been in: ‘Ik ben behoorlijk pissig. Pissig om de manier waarop de hele procedure gelopen is over de reactie van de wethouder die niet in gaat op mijn kritiek en die mij het gevoel geeft, je loopt gewoon te zeuren.’ De partijleider diende een motie van treurnis in. Deze werd niet gesteund door de rest van de leden van de raad. De bestuursrapportage werd wel aangenomen. 

Zorgen om het platteland

De gemeenteraad heeft in meerderheid de motie van het CDA en de ChristenUnie-SGP ‘Zorgen om het platteland’ aangenomen. Daarmee geeft de raad een signaal af van ondersteuning aan de agrarische sector.

Aanpassingen WMO-beleid

Unaniem heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht besloten om indicaties voor onbepaalde tijd binnen de WMO mogelijk te maken voor voorzieningen wanneer er sprake is van een levenslange beperking of aandoening en er geen zicht is op verbetering.

Integrale uitzending Rondom de Raad 27 september