Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Karin van Vliet van Streekbelangen op het podium

De S van Streekbelangen zou even zo goed  kunnen staan voor sport, want dat is een belangrijk punt voor Karin van Vliet en haar partij. Zeker voor kleine kernen waar minder faciliteiten zijn is een sportvereniging onontbeerlijk en daar moet dus worden geïnvesteerd en wel snel.

Zeker ook investeren in wonen in de volle breedte zodat er voor veel mensen in elke leeftijdscategorie meer mogelijkheden komen om te wonen in Stichtse Vecht. En zo nodig moet er creatief worden omgegaan met de regels om een versnelling van dat bouwen te bewerkstelligen. Hoewel ze het zelf niet nu al wethouder zou willen worden is deelname aan een coalitie natuurlijk mogelijk. Afgelopen maand stond de fractie bij wijze van ludiek gebaar op ‘de tweede vechtbrug’ bij Breukelen maar dat is nog steeds een grote wens van Streekbelangen. Voor de winkeliers is het van belang dat we lokaal gaan èn blijven kopen, iets wat Karin van Vliet zelf altijd doet. Goed voorbeeld doet goed volgen. In onze waterrijke gemeente zou er volgens haar toch geen discussie moeten zijn dat schoolzwemmen verplicht wordt.  Dat we duurzaam de toekomst in moeten is zonneklaar maar windmolens is dan wel de allerlaatste te bespreken optie. Een stem op Streekbelangen een stem op een partij die ècht het lokale belang van alle kernen scherp in beeld heeft.


Meer nieuws