Gezamenlijk warmteplan sportpark Zuilen voor Utrecht en Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht en Utrecht willen gezamenlijk optrekken als het gaat om het warmteplan voor het nieuwe sportpark Zuilen. Het plan gaat uit van een collectief systeem voor Warmte Koude Opslag (WKO) in combinatie met Thermische Energie Oppervlaktewater (TEO). (Foto oppervlaktewater Amsterdam Rijn-kanaal).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Door collectief aan te sluiten op één gezamenlijk gebiedssysteem wordt de warmte en koude in de bodem optimaal (duurzaam en economisch) benut en duurzaam aangevuld met warmte uit het Amsterdam Rijn-Kanaal (aquathermie).' Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming uit het Klimaatakkoord.

Het warmteplan geldt voor alle nieuwbouw in het gebied met uitzondering van. de twee nieuwe sportclubgebouwen op het grondgebied van Stichtse Vecht. De clubgebouwen krijgen een eigen duurzame warmtevoorziening. Gemeente Stichtse Vecht: 'De lokale duurzame warmte en koude worden daardoor optimaal benut. Tevens kan de ‘zeer goedkope tot gratis’ en duurzame koude benut worden om gebouwen te koelen, hetgeen de leefbaarheid ten goede komt.'

Gemeente Stichtse Vecht: 'Met een collectief warmtesysteem van deze schaal, een warmteplan en een aanbesteding onder concurrentie krijgen we een warmtesysteem dat de hoogst mogelijke energieprestatie en milieubescherming voor een warmtesysteem kan bereiken in dit gebied. Het warmtesysteem maakt het mogelijk dat de gebouwen van bewoners en bedrijven van de bestaande wijk Op Buuren in Stichtse Vecht in een later stadium (deels) ook op het warmtesysteem kunnen worden aangesloten (indien daar behoefte aan is). Daarmee geeft de gemeente invulling aan de belangrijkste ambities van de Warmtevisie en het beleidsplan ‘Op weg naar nieuwe energie’ en kunnen we de betaalbaarheid, leveringszekerheid, duurzaamheid en klanttevredenheid van de warmte en koude levering borgen.'