Gezocht: nieuwe leden Sportraad Stichtse Vecht

Heb jij een passie voor sport en bewegen? Dan is de Sportraad Stichtse Vecht wellicht wat voor jou! Er worden nieuwe leden gezocht. 

Wat doet de Sportraad? 

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de gemeente Stichtse Vecht. De Sportraad is een door het gemeentebestuur ingesteld onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. 

De Sportraad is ook één van de initiatiefnemers van het Sportakkoord Stichtse Vecht dat in september 2020 is opgesteld. Daarmee laat de Sportraad zien het belangrijk te vinden dat er binnen onze gemeente meer aandacht is voor sporten en bewegen in de breedste zin van het woord.

Samenstelling

De Sportraad bestaat op dit moment uit 6 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester. Wij vergaderen circa 7 keer per jaar op een doordeweekse avond (2 uur). De Beleidsadviseur Sport vertegenwoordigt de gemeente en de Wethouder Sport is bij elke vergadering uitgenodigd en is op verzoek aanwezig.

In verband met het regulier aftreden van enkele leden en daarnaast een gewenste uitbreiding van het aantal leden van de Sportraad zijn wij op zoek naar 5 nieuwe leden die zich sterk verbonden voelen met (lokale) sport - waarvan 1 met de ambitie om dit najaar het voorzitterschap op zich te nemen. 

Wat wordt er van je gevraagd?

Het belangrijkste is een passie en gedrevenheid voor sport en de tijd om je hier vrijwillig voor in te zetten. Het helpt als je op een of andere manier betrokken (recreatief of professioneel) bent bij sport; dit kan bij een vereniging of andere sportorganisatie. Samen met de nieuwe leden willen wij dit najaar onze nieuwe visie en positionering verder invullen. Hieruit kunnen nieuwe rollen en werkgroepen voortkomen binnen de Sportraad – wij willen daar graag met onze nieuwe leden een goede invulling aan geven.

Wat biedt de Sportraad jou? 

Een belangrijke vrijwilligersfunctie met betrokkenheid bij en invloed op vanalles wat met sport te maken heeft. Dit kunnen sportactiviteiten zijn, maar bijvoorbeeld ook inrichting, onderhoud of vernieuwing van sportzalen of het sportbeleid van de gemeente. Je gaat samenwerken in een divers team, krijgt veel verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld het schrijven van adviezen aan de gemeente en je doet veel contacten op bij sportaanbieders en verenigingen, gemeente. 

De leden worden door het college van B&W benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijke verlenging van eveneens 4 jaar.

Belangstelling? 

Wil jij deelnemen in de Sportraad? Heb je interesse of wil je meer weten en draag je de sport een warm hart toe, reageer dan voor 1 juli a.s. naar info@sportraadstichtsevecht.nl of bel met Gerard Geerdink (06-14 77 43 80) of Astrid Schoenmakers (06-52 34 07 23). 


Meer nieuws