Goede kansen op werk in klimaatbanen in Midden-Utrecht

UWV verstrekte eind december in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 8.717 WW-uitkeringen. Dat waren er 154 minder dan een maand geleden, een daling van 1,7%. Dit was afwijkend van het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 1,3%. Voor werkzoekenden en mensen die willen overstappen naar een ander beroep liggen er onder meer kansen in sectoren die betrokken zijn bij de energietransitie. Doordat het kabinet de komende jaren fors gaat investeren in de verduurzaming met het doel om de co2-uitstoot te verminderen zijn er veel mensen nodig voor deze zogenoemde klimaatbanen. 

Aantal WW-uitkeringen daalt twaalf maanden op rij

Het aantal WW-uitkeringen lag eind december in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht op 8.717. Dat is een afname met 1,7% (-154 WW-uitkeringen) ten opzichte van de vorige maand. Landelijk was in december 2021 sprake van een stijging, terwijl vorige maand nog sprake was van een daling. De stijging in december was met 1,3% afwijkend van het beeld in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Het aantal WW-uitkeringen daalt hier al twaalf maanden op een rij. Het WW-percentage nam in de regio met 0,1 procentpunt af naar 1,8% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage steeg daarentegen met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,1% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Tekorten in klimaatbanen

Nederland, en daarmee ook de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Om dat te realiseren wordt door het kabinet flink ingezet op de verduurzaming van huizen en gebouwen. Dat geldt voor nieuwbouw maar ook voor bestaande woningen en bedrijfsgebouwen. Voor deze verduurzaming zijn vooral veel technische vaklieden in klimaatbanen nodig: voor het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen. De vraag naar specifieke beroepen als isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur, monteur warmtenetten of energieprestatieadviseur zal alleen maar stijgen.

Ook mensen in beroepen met een breder takenpakket zijn onmisbaar. Denk aan timmerman, monteur elektro of installateur/monteur werktuigbouw. Maar ook bijvoorbeeld mensen in beroepen als communicatieadviseur, gebiedsregisseur, vergunningverlener, verduurzamingsadviseur en beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij gemeenten die gaan over planvorming, zijn onmisbaar. Doordat er nu al een groot tekort is aan technische vaklieden zijn er extra inspanningen nodig om te voorkomen dat de uitvoering van de klimaatdoelen vertraging oploopt. Voor jongeren, maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een klimaatbaan willen maken, zijn er zeer goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt.