Groeiend tekort aan beveiligers in Midden-Utrecht

In juni nam het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht opnieuw af ten opzichte van de vorige maand. UWV telde toen 7.599 WW-uitkeringen in deze regio. Dit is een daling van 0,3% ten opzichte van mei. De beveiliging is een van de branches waar grote krapte heerst. Het aantal WW’ers met een beveiligingsberoep is in Midden-Utrecht de afgelopen 12 maanden gedaald naar 33 personen. De kans op werk is het grootst voor objectbeveiligers.

Aantal WW-uitkeringen in juni lager dan 1 jaar geleden
In vrijwel alle sectoren in Midden-Utrecht nam het aantal WW-uitkeringen in juni af. In de overige commerciële dienstverlening was de afname met 203 uitkeringen het grootst. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, kwam uit op 1,5%. Het landelijke percentage was 1,7%.

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht blijft afnemen. Eind juni verstrekte UWV in de regio in totaal 7.599 WW-uitkeringen, 26 minder dan een maand eerder (-0,3%). Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 2,5%. In vergelijking met vorig jaar was het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 3.091 gedaald, dit is 28,9%. In heel Nederland was de afname afgelopen jaar 32,6%.

Eind eerste kwartaal 2022 stonden in Midden-Utrecht 220 vacatures voor beveiligingsmedewerkers open, tegen 110 één jaar geleden. In ruim de helft van deze vacatures werd gevraagd naar objectbeveiligers. Daarnaast was er vraag naar toezichthouders/boa’s, hoofden beveiliging, mobiel surveillanten en verkeersregelaars. Werkgevers proberen het tekort aan beveiligers te beperken door nog beschikbare werkzoekenden die niet geheel aan de functie-eisen voldoen daartoe te trainen en te scholen en door bijvoorbeeld bewakingscamera’s in te zetten. Om beveiligers te behouden kunnen werkgevers meer aandacht besteden aan het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers door te investeren in wat werknemers belangrijk vinden.

Het aantal openstaande vacatures voor beveiligingspersoneel in Midden-Utrecht was in het eerste kwartaal van 2022 fors hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Dit is het gevolg van het verder aantrekken van de bedrijvigheid in de tweede helft van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022. Bovendien is er sprake van een inhaalvraag in de sector toerisme en recreatie.

Stijgende vraag, dalend aanbod
De arbeidsmarkt voor beveiligers in Midden-Utrecht is zeer krap. Er waren eind juni 220 vacatures tegenover 33 werkzoekenden. De krapte heeft meerdere oorzaken. Ten eerste wordt als gevolg van het opheffen van de coronamaatregelen een toenemend aantal evenementen georganiseerd en gaan weer veel mensen op vakantie in het buitenland. Daardoor is het aantal werkzoekende beveiligers fors afgenomen. Sommige evenementen en vakantievluchten gaan zelfs niet door vanwege een tekort aan beveiligers. Daarnaast zorgen het eerdere verloop uit de sector tijdens de coronacrisis en uittreding vanwege vergrijzing voor het ontstane beperkte aanbod. Eind juni 2022 stonden slechts 33 WW’ers met een beveiligingsberoep als werkzoekende ingeschreven. De verwachting is dat door het dalende aanbod en de stijgende vraag het tekort aan beveiligers en daarmee de spanning op de arbeidsmarkt in deze branche verder zullen toenemen.

Meer informatie vindt u in de landelijke publicatie Personeelstekorten in beveiligingsberoepen die UWV recent heeft uitgebracht.