GroenLinks, SSV en SP willen mogelijkheid voor WMO indicaties voor onbepaalde tijd

Tijdens de raad van 27 september aanstaande dienen de partijen GroenLinks, Samen Stichtse Vecht en de SP een motie in die het in Stichtse Vecht mogelijk moet maken om aan specifieke inwoners indicaties voor onbepaalde tijd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te kunnen geven. Het gaat om inwoners met een levenslange beperking of aandoening. Ook D66 heeft aangegeven mede indiener te willen zijn van de motie. 

WMO

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning dan moet er door de gemeente een persoonlijk onderzoek worden uitgevoerd. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) toekennen. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Indicatie

Met name de herindicatie kan voor inwoners met een levenslange beperking of aandoening leiden tot extra onrust en stress. Volgens indieners van de motie wordt een hulpvraag vanwege een levenslange beperking of aandoening na verloop van tijd niet minder. Ook stellen zij dat er in de gemeente Stichtse Vecht inmiddels langere indicaties af worden gegeven maar er, ook bij levenslange beperkingen en aandoeningen, altijd sprake is van herindiceren. Gecombineerd met de druk op de gemeentelijke organisatie, personeelsschaarste en de recent gemaakte keuze van de gemeente Utrecht en Rotterdam die de mogelijkheid tot indicaties voor onbepaalde tijd in hun beleid hebben opgenomen, stellen de partijen voor die mogelijkheid ook in Stichtse Vecht te laten gelden. 

Motie 27 september

Tijdens de raad van dinsdag 27 september aanstaande zullen de drie partijen de genoemde motie ter behandeling aan de raad voorleggen. De motie roept op: 'Het voorbeeld van de gemeente Utrecht en de gemeente Rotterdam te volgen en indicaties voor onbepaalde tijd binnen de Wmo mogelijk te maken wanneer er sprake is van een levenslange beperking of aandoening en geen zicht op verbetering.' De indieners verzoeken het college van B&W om binnen een termijn van drie weken te informeren over de termijn waarbinnen uitvoering kan plaatsvinden en de raad hiervan op de hoogte te houden. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht of deze ingediende motie in brede zin wordt gesteund.

De gehele raadsvergadering is 27 september vanaf circa 19.10 uur te zien op het TV-kanaal van RTV Stichtse Vecht. Ook online te volgen via live.rtvsv.nl. 


Meer nieuws