GroenLinks hekelt regenboogbeleid gemeente

Met stevige kritiek hekelt GroenLinks het regenboogbeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Volgens de partij heeft de gemeente de afgelopen jaren op dit onderwerp niet veel actie genomen en is de onlangs verschenen aanpak onderdeel van verkiezingsretoriek. 

GroenLinks Stichtse Vecht: 'De politiek is soms kort van memorie. In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren bijna alle politieke partijen in de raad er als de kippen bij om in maart 2018 het zogenaamde Regenboogakkoord te ondertekenen. Daarmee spraken ze af de voorliggende raadsperiode (2018-2022) in de gemeenteraad maatregelen te nemen om de zichtbaarheid en veiligheid van LHBTI’ers in onze gemeente te bevorderen. Met dit feit werd Stichtse Vecht dus al 2018 een Regenbooggemeente. Volgens wethouder Veneklaas wordt Stichtse Vecht dat nu pas. Dat zegt veel over het gebrek aan daadkracht van dit college.'

GroenLinks heeft eerder met een breed gedragen motie op 13 november 2018 de gemeente aangespoord om in actie te komen: 'Ook daarna hebben enkele fracties, waaronder GroenLinks, wethouder Veneklaas steeds aangesproken op het uitblijven van LHBTI- beleid. En ook bij de behandeling van het integraal beleidskader Sociaal Beleid in de raad van 2 juni 2020 moesten we de wethouder weer aansporen tot concrete actie. Haar enige verweer op onze verwijten van traagheid en laksheid was een verwijzing naar een te verschijnen Nota Sociale Inclusie.'

GroenLinks hekelt het gebrek aan actie in de afgelopen jaren en is verbolgen over het onlangs verschenen bericht van de gemeente op haar website: 'Er is dus geen sprake van LHBTI-beleid; geen ambitie om invulling te geven aan het Regenboogakkoord. Met het ‘bouwen aan een actieplan’ en ‘werken aan het thema LHBTIQ+ ‘ wordt Stichtse Vecht nu een Regenbooggemeente , aldus wethouder Veneklaas . Hoe kort van memorie en hoe veel vager kun je nu, na 4 jaar nog zijn? En dat dan vlak voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Toeval?'