GroenLinks: ‘Is de gemeente een betrouwbare partner?'

Gemeenteraadslid Gertjan Verstoep (GroenLinks) heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de voortgang van de gebiedsontwikkeling Atlantische buurt in Maarssen.

Raadslid Verstoep in vragen aan het college van B&W: ‘Hoe gaat het college om met mogelijkheden die de gebiedsgerichte benadering van de Atlantische buurt versnellen en woningbouw mogelijk maken? Is het college zich bewust dat de ontwikkeling van woningbouw op de Kuyperstraat en mogelijke woningbouw op tijdelijke WereldKids locatie Troelstrastraat belangrijke overlooplocaties kunnen zijn voor de brede gewenste gebiedsontwikkeling van de Atlantsiche buurt? En dat gelijktijdig optrekken van woningbouw en haalbaarheidsonderzoeken / stedenbouwkundige plan van de gebiedsvisie Atlantische buurt gewenst is?’

Gebiedsontwikkling Atlantische Buurt
In 2021 zou de ontwikkeling van de Atlantische buurt in gang worden gezet. De wens van ontwikkeling is afkomstig van een burgerinitiatief dat in 2019 door een groep van 120 inwoners is opgestart. GroenLinks: ‘Aan de raad is beloofd dat dit in 2021 in gang wordt gezet en het is al oktober 2021. Deze fase is cruciaal om overlooplocaties te kunnen benutten en gezamenlijk opdrachtgeverschap Portaal, inwonersplatform AB, Kickstad en de gemeente van de gebiedsontwikkeling serieus invulling te geven, het lijkt erop dat de gemeente dit proces onnodig ophoudt.’

Betrouwbaarheid van bestuur
GroenLinks plaatst zelfs vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het college. Raadslid Gertjan Verstoep: ‘Weet het college dat inwoners uit de bewonersclub zich afvragen wat er met het brede gebiedsontwikelingsproces Atlantische buurt is gebeurd, een signaal wat we als fractie niet graag horen. Is de gemeente een betrouwbare partner in dit proces? We hopen uiteraard van wel.’

Ambtelijke organisatie
In algemeenheid is bekend dat op dit moment de ambtelijke organisatie een doorontwikkeling doormaakt, er hard wordt gewerkt aan ingrepen om de dienstverlening op peil te houden en de afdeling ruimtelijke ordening te maken heeft met moeilijk in te vullen vacatures. Om de ambtelijke organisatie op peil te krijgen lanceerde de gemeente onlangs een vacaturewebsite met daarop alle actuele vacatures van de gemeente Stichtse Vecht.